Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » Nitriansky kraj » okres Nové Zámky » turistika » miesto

Miesto, okres Nové Zámky

Miesto v okres Nové Zámky

V okres Nové Zámky sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, okres Nové Zámky:, 1 z 17

Záhradkárska osada Kvitnúci ostrov, Pri nesvadskej ceste, Záhradkárska osada Poľnohospodár, Záhradkárska osada Krásne údolie, Záhradkárska osada Tekvičné pole, Veľká rožná, Záhradkárska osada Pod orechom, Záhradkárska osada Elektrosvit, Záhradkárska osada Prútovisko, Bukrok, Záhradkárska osada Modrá ryba, Záhradkárska osada Letomostie, Záhradkárska osada Zelený raj, Záhradkárska osada U rybníka, Záhradkárska osada Jánošík, Záhradkárska osada U Splavu, Záhradkárska osada Winnetou, Záhradkárska osada Zámčan, Záhradkárska osada Púpava, Pri bajčianskej ceste, Záhradkárska osada Hliník, Záhradkárska osada BUKROK, Záhradkárska osada Vodár, Záhradkárska osada SVIT, Záhradkárska osada AGRO, Vajka nad Žitavou, Pri andódskej ceste, Dolny Piritov, Pri komočskej ceste, Pod dedinou, Tatárske, Baňa, Kostolný Sek, Mlynský Sek, Ľanové polia, Pažiť, Pasienok pri salčianskej ceste, Dolný Vinodol, Horné pole, Dolnopetecká hora, Dolné pole, Za slivášmi, Žofijská osada, Osminy, Pod vinohradmi, Zavaleniny, Sliváš, Od paňanského chotára po vinohrady, Vŕšky pasienok, Malá Kesa, Nad dedinou, Horné diely, Sikenica, Pri vnútorných viniciach, Pánske, Úzka lúka, Komárovské od hulského, Tvrdošovská cesta, Červený majer, Zemianske vinohrady

Miesto, okres Nové Zámky:, 2 z 17

U kríža, Konopnice, Kaša, Spodné pole, Rozkoš majer, Dlhé, Hurbanovce, Pasienky, Zatkó, Pod vinohradmi medzi dvoma cestami, Doln časť, Pasienok, Cintorínsky hon, Vŕšok, Konopnice, Pri Hornom jazere, Veľká Ragoňa, Vrchová strana, Nad Tabánom, Koteľnica, Pri somorovej ceste, Za hájom, Pod lesom, Veľká dolina, Kapustniská, Pirte, Kapusnice, Rybník, Zvonivé, Pod okáčinou, Pri tvrdošovskej ceste, Pri šókskej ceste, Pánske table, Malá sihoť, Tulát, Pasienky, Malý háj, Rákosište, Medzivŕšie, Vŕšky, Michalovo, Pačurová, Zobor, Prostredné lúky, Pri Cigáňoch, Pod vinohradmi, Nová hora, Medzi cestami, Pod Viničkami, Riedky háj, Medzi jarkami, Horné lúky, Pod lieštinou, Dolné lúky, Novosady, Za Žitavou, Vrch Černo, Malá Vajka, Lieština, Pri Panenke Márii

Miesto, okres Nové Zámky:, 3 z 17

Hore brehom, Martinová, Piesky, Veľké vinice, Kod, Zadný úhor, Dolná pažiť, Pusté vinice, Obecný les, Veľkohofierske, Monďačina, Dolný želiersky vrch, Sek pri ovčinci, Za železnicou, Nad hrdličkou, Obecný les, Studená stráň, Rovná strana, Panský les, Široké, U Dunaja, Za Hronom, Remanencia, Langov majer, Výmenky, Nové vinohrady, Marásky, Agát, Mäkkýše, Rybársky kút, Dolné gazdovské, Horné háje, Horná pažiť, Zadné lúky, Pri dolnom Dunaji, Palota, Dolný želiarsky vrch, Remanencia, Studený bok, Močaristé lúky, Majír, Cetínka, Žombíky, Pri jarku, Konský járok, Áčov majer, Horný želiarsky hon, Ladáňske, Pri Dubníckej ceste, Kalvária, Od tehelne, Ištenešova pustatina, Malý Pereš, Domkárske, Dolné diely, Pri semerovskej ceste, Agátske lúky, Panské pozemky, Dolina, Zadná lúka

Miesto, okres Nové Zámky:, 4 z 17

Piesky, Dlhé, Majer, Stredný hon, Krátky hon, Pri novozámockom chotári, Krátky hon, Výmenná lúka, Pri dubnickej ceste, Spoločný pasienok, Áčovské lúky, Veľký Pereš, Pri žitavskom kanáli, Trnovecké, Ovčí pasienok, Šalgovské, Nová trieda, Pri komárňanskej ceste, Úzky hon, Turecký násyp, Lúky na strednom vrchu, Pri žitavskom kanáli, Šókovské, Stredný hon, Malé lúky, Jankovičovské, Stredné, Pri novozámockom chotári, Rybník, Ovčí pasienok, Piesky, Ovčí pasienok, Konský jarok, Šócke, Pri mlyne, Semerovské hony, Hustá Stráň, Mikulášov Sad, Horné jazero, Štrkové, Dobrá niva, Dolná Tekla, Dolina Mládeže, Ragoňské lúky, Pri ceste, Kabátová pustatina, Mrchovisko, Kňažské, Pod záhradami, Kynožie, Trnovecké, Jastrabie, Za mrchoviskom, Medzi kanálmi, Makové, Vinohrad, Stredný hon, Antonov sad, Chrbát, Arcibiskupsky dvor

Miesto, okres Nové Zámky:, 5 z 17

Malý ostrov, Malá sihoť, Drieňové, Rifót, Horná Tekla, Malá tabla, Horný pasienok, Žigmundov majer, Regiavíne, Pastiersky háji, Pri brutskom chotári, Pod záhradami, Pod filagóriou, Veľká tabla, Urbárske lúky, Obecné lúky, Urbársky III. hon, Želiary, Zeme na stráni, Potráczske horné lúky, Horná lúka, Lorn u Lubníka a pod Dubníkom, Dvorské vinohrady, Nad slepačím vrchom, Panské lúky, Divoké, Pastiersky háj, Pipiška majer, Dolné lúky, Okolie filagórie, Hraničný hon, Horná strana, Dobytčí pasienok, U Svodína, Háje, Starý Kopec, Prostredný uh, Za maštaľami, Ženská tábor, Zeme pri cintoríne, Pri pastierskom háji, Tabla pri háji, Vinohrady, Dolné lúky, Vŕšky, Prvé siatie, Záber, Studený chotár, Od paňanského chotára, Pod dedinou, Jazerné trávnisko, Slivková stráň, Tretie siatie, Lieštiny, Dolné lúky, Pod martinovským chotárom, Svätojánske vinice, Ženská hora, Stará hora, Tabla pri Hájiku

Miesto, okres Nové Zámky:, 6 z 17

Vraní vinohrad, Kukučka, Brezová, Dolny pasienok, Horná pustatina Arma, Horné lúky, Vo vŕškoch, Tatry, Horná Arma pusta, Leveled, Šarkanská tabla, Pustatina Leveled, Lazy, Mária, Horná pustatina, Krátke, Uhoľné, Mäsiarska, Srňacia dolina, Klokočov jarok, Domovinárske lúky, Syslík, Stráň, Dlhé, Pod záhradami, Konopnica, Pri hradskej, Veľký vrch, Nad Laukovou lúkou, Pri drevenom kríži, Stavný háj, Piesok, Pri ostrihomskej ceste, Arad, Staré ďatelinisko, Vnútorný pasienok, Liptákova dolina, Pasienky, Veľké Šomoše, Dlhý háj, Kláštorský háj, Pažiť, Výstrkov, Írtváň, Okrúhle jazero, Lestina, Drugovský majer, Na Búč, Želiarske pole, Stará strana, Široká dolina, Veľké hruškové polia, Chrasť, Pod vrchom, Opatské, Pri bajčskej ceste, Malá Ragoňa, Verestvín, Nižný hon, Pred vinicami

Miesto, okres Nové Zámky:, 7 z 17

Kurtová (Krátka) dolina, Bakák, Odpočinky, Šomoše, Horné lúky, Opatské lúky, Nový vrch, Lúky, Topoľské, Pod Négöm, Bagovský vrch, Lesy, Hustý hon, Prosné luky, Prostredne, Pri makovickom moste, Horné kukuričné pole, Na andovskych roliach, Dlhé, Pri Somorovej ceste, Horná hora, Cirok, Prajmer, Pri dubnickej ceste, Malý Kýr, Pri malom rybniku, Horné konopnice, Pri levickej varte, Slovenská hora, Šebeš, Pod Bielou skalou, Balát, Dolné pole, Dolná kapsa, Pri dvorskej ceste, Mestský háj, Starý Belek, Uhorská hora, Pri velkom rybniku, Prísažné, Malá strana, Pod hrobmi, Nad pivnicami, Veľkonemecká luka, Panský hon, Pri banovskej ceste, Horný les, Belecký luh, Pod Šomoše, Depitag, Panský hon, Zeliarske role, Za cestou, Prosné polia, Horná sihoť, Nový hon, Kňazov rybník, Godolaser, Pri kaplnke, Rovniny

Miesto, okres Nové Zámky:, 8 z 17

Hamadok, Násypový sek, Novosady, Slepá žila, Býčia luka, Malonemecká luka, Krátke vinice, Dolná hora, Pri bešenovskej ceste, Ostrov, Dlhé vetvy, Jamy, Pri Letomosti, Horná Chrenovka, Čierny močiar, Nová Švajčiareň, Dlhé, Horný majer, Chrastie, Pri tehelni, Pri tvrdošovskej ceste, Stará Švajčiareň, Dolná sihoť, Pustatina, Dvor Cike, Šariny, Šarkan, Perešek, Zemianske vinice, Galgoňa, Pod viničkami, Panský hon, Jankuš, Kozie bahno, Pri novej studni, Od Tvrdošoviec, Pri banovskom haji, Líščie, Kopanice, Jahodnice, Iné hony, vodného zdroja, Piesok, Hlinisko, Viničky, Horný les, Tretie role, Pasienky, Vozci, Od Štefanovičovej, Nová hora, Za Kalvínskym mostom, Dolný Piritov, Údolie Čereš, Kalvín, Panský hon, Krížne cesty, Pri besenovskom chotari, Kňazské, Starý vrch

Miesto, okres Nové Zámky:, 9 z 17

Pri Hodárovi, Pod záhradami, Rúbanisko, Horná kapsa, Andovská rovina, Malá Hôrka, Trivikové, K lúkam, Mátéov vŕšok, Hruška, Od Jatova, Od Kesova, U Hodára, Trojity vrch, Pri cervenom krizi, Červený spodok, Jatov, Les, Vrch Šomoš, Domček, Ružový dvor, Gordský vrch, Pod sihoťou, Pri komjatickej ceste, Dolná Chrenovka, Pri hradskej, Rígeľ, Horné pole, Matejov vŕšok, Pod vinicami, Jahodná, Dreviny, Vrstevník, Valy pod vŕškom, Prvé lúky, Dlhé lúky, Hornopialske viničky, Pri jahodách, Dolná hora, U plánky, Vrch, Bašta, Gergeľ, Ihla, Pustatina Jatov, Horný Piritov, Bakonské, Paškum, Malá studňa, Jánošíkovo, Staré vinice, Pasienky, Bubeníky, Dolný les, Panské pozemky, Koliba, Stredný hon, Vrch Négö, Akomáňsky pasienok, Panský les

Miesto, okres Nové Zámky:, 10 z 17

Vinice, Kapustnice, Strážske pri hradskej, Mestské šachorište, Široký hon, Pri bešianskej ceste, Belek, Akomáň, Kamenické, Prvý hon, Kapustnice, Jánošíkovo, Studnička, Baboš, Vraní vrch, Druhé stavanie, Veľká Gúta, Predná hora, Pod záhradami, Kamenisté, Nad hlbokým jarkom, Pod vinohradami, Na lúky, Dolné lúky, Paško, Horné diely, Prvé lúky, Klčoviny, Šariny, Žaburiny, Prvé lúky, Dlhý les, Les, Veľký podjazd, Chotárny hon, Pod vinicami, Horná hora, Trávny hon, Stredný hon, Pačérok, Želiarske lúky, Domáňovo, Horný dvor, Veľká dolina - Chrastie, Od hulského chotára, Za vinohradami, Krížové dlhé pozemky, Pri ovčinci, Veľký úhor, Za močiarom, Bešeňovské vinohrady, Noviny, Zadné pole, Veľký kopec, Dreniny, Laz, Žitavský hon, Dolné lúky, Dolný dvor, Želiarske

Miesto, okres Nové Zámky:, 11 z 17

Piesoček, Diely pri štepe, Prostredný kút, Borošťanovo, Dolné lúky, Pálovo, Bažiny, Horný háj, Deväťrady, Pustý Belek, Vážsky klin, Piesky, Balandičky, Ulity, Predné lúky, Prostredné pole, Lesný porast, Piesok, Pri bíňskych viniciach, Pasienky, Zongorovské lúky, Samota, Výmenné lúky, Veľké šíri, U Červeného majera, Panské, Jasovské, Malý vinohrad, Konopnica, Čaradský blok, Martin sek, Holý vrch, Funduše, Silastov, Izbik, Starý vrch, Zadné Kopále, Horná veľká dolina, Dlhý hon, Pod vinohradmi, Kratiny, Krížne rameno, Malé tŕstie, Konopnice, Tabuľa, Pasienky, Dolný háj, Vyžla, Dolné Lazy, Pri Cikoch, Nová tabla, Klesoviny, Stračie, Doliny pri makovom poli, Pod chrasťou, Pod vinohradmi, Kostolné pole, Dolný hon, Dolné lúky, Na druhej strane

Miesto, okres Nové Zámky:, 12 z 17

Rúbanské, Pod Patracom, Komjatické stavanie, Pri studni, Pri tehelni, Pod vŕškom, Pod kostolné, Zatko, Nad vinohrady, Štefanská pustatina, Predné Kopále, Veľká dolina, Nad lesom, Horný Vinodol, Turecká tabla, Panské lúky, Záhumenice, Pri panskom háji, Nad Patracom, Pod Sárcovom, Nad krčmou, Kaplnkové, Malý sv. Mikuláš, Bujačia lúka, Medzi hradskou, Od doliny, Hornovinodolská hora, Volné, Zidovský vrch, Stavný háj, Medzi cestami, Na drahu, Kratiny, Malé údolie, Pri kmeťovskom chotári, Lieština, Komárov, Bažantnica, Nad Horným vrchom, Nové priekopy, Pasienok, Dlžiny, Studňa, Pasienky, Zúgov, Čontoš, Patracovo, Pod mostom, Zaplavenina, Menené, Silaše, Staré Lény a Desťánoš, Kukuričniská, Nilaše a Hrabovo, Biely vŕšok, Starý vrch, Kapustniská, Staré priekopy, Starý horný vrch, Starý vrch

Miesto, okres Nové Zámky:, 13 z 17

Jozefova tabuľa, Dolný pasienok, Predný vrch, Višňové, Horné ďateliniská, Kukuričné pole, Staré Lény, Pod Četkom, Átalok, Hrabina, Pri tehelni, Titalmaš, Horné diely, Kamenčisté, Krátke role, Posledný hon, Hrachové pole, Rúbaňská samota, Leština, Malé lúky, Malý diel, Lúky, Studňa u Kopánky, Batov, Nový hon, Úzke lúky, Pri zalabskej ceste, Moricov vrch, Veľký vinohrad, Zatkó, Veľký hon, Pri kameňoch, Široké, Štrkové, Za kostolom, Prosniská, Nový vrch, Četko, Góré, Nové vinice, Prídavky, Horný vrch, Žabáreň, Horná Jabloňová dolina, Velký les, Vlčí klin, Pri Salke, Horné kratiny, Kapitulné, Doliny, Dubnícky chotár, Predné lúky, Marasty, Úzke diele, Horné lúky, Jazerná, Od Branova, Služobnícke, Háj, Železná brána

Miesto, okres Nové Zámky:, 14 z 17

Kravský vrch, Zálohy, Pod peteckou horou, Prvý hon, Pod makovým poľom, Dolné diely, Vinice, Staré vinice, Stredný hon, Hon Zají, Dolné lúky, Záhorské, Zemiakoviská, Pasienky, Dlhé diely, Kapitilné, Čortoš, Nilaše, Spoločné, Záhrady, Cigléd, Veľké lúky, Vŕšok, Prvé stavanie, Pribetský majer, Pri rybníku, Pirte, Petek, Pačierok, Horné lúky, Horné lúky, Šariny a Pohrebisko, Dvadsať stromov, Obecná studňa, Pod Stračím, Cigléd, Dolné lúky, Pod chrastím, Od Donáta, Pavlova tabla, Stredné soli a dlhé, Lesný hon, Niže hradskej, Za vinohrady a Orné vinohrady, Pustatina svätého Štefana, Pod traťou, Nad Átalkom, Široké lány, Gregorov majer, Lieskové, Sýpky, Chrenové, Horné lúky, Poltské vinohrady, Od Stavného hája, Slané, Vápenníky na druhej strane, Hony v Hrabine, Volské pole, Od Kolty

Miesto, okres Nové Zámky:, 15 z 17

Vápenníky, Rovný vrch, Veľké tŕstie, Háj, Štefanská pustatina, Brehy, Na Vicu, Konopnice, Rybničné dno, Bačkorové, Veľká dolina, Stred, Od komjatického, Pod vrchom, Pod Gedrou, Horné lúky, Na salašoch, Tomášov les, Malé lúky, Lázky, Gópa, Stredný vrch, Suchá lúka, Rozkoš, Hornopetecká hora, Lúky, Pod brehom, Za štátnym majetkom, Pod záhradymi, Dolné lúky do malomaňanského chotára, Závodské, Diely od Michala nad Žitavou, Rybničné dno, Chrastie, Dubník, Dielničky, Pod vinohrady, Dolné konopnice, Kapslový vrch, Stredné, Lesík, Vadkert, Pod Pantukou, K rybníku, Pri cintoríne, Divánsky les, Za cestou, Horný uh, Panský majetok, Prímostie, Údolie, Farská žila, Halomská pusta, Na Širokých, Spodné rybničné dno, Panský les, Nilašok, Kút, Pri kaplnke, Dolný Dvor

Miesto, okres Nové Zámky:, 16 z 17

Bodzáš, Studená studňa, Sárcov, Pod vinicami, Pod Malo-Fajkuriskými humnami, Malý gergó, majer Rozkoš, Blatný hon, Kalupček, Stará studená studňa, Stará tabuľa, Prostrednédiely, Panské lúky, Spoločné, Spodok chrbáta Číku, Rokliny a Čierna noha, Horný hon, Nad a pod svodínskou cestou, Nad vlčou jamou, Farická, Hunvalov, Za Šemelákom, Štvrtá časť, Studená dolina, Za cestou, Malý Čipáň, Vinohrady, Husí pasienok, Kopánka, Zadný les, Šárra, Široké, Veľký Weisz, Prvý hon, Lúky, Na valoch, Veľký gergó, Panský majetok, Prvý hon, Dolné kratiny, Záhumenice II. triedy, Pod Tankošom, Timarov hon, Pozemok a Krížne rameno, Vyšný rybník, Veľká lúka, Hornovinodolský háj, Záhumanica, Strminy, Južne Stredu, Podzámske lúky, Za vŕškom, Nižný rybník, Panské, Perecké, Malé jarky, Krátky vrch, Bozov majer, Veľkobinský vnútorný niláš, Kozárovce

Miesto, okres Nové Zámky:, 17 z 17

Hruškové, Malovka, Čalvárský majer, Horný diel, Pri rúbanskej ceste, Kanál Porošňa, Hájik, Chrasťovo, Pasienky pri dedine, Veľká Tabuľa, Pod lesom, Agačina, Pri Vici, Od Čiernej vody, Veľká dolina, Horný hon medzi hradskou a železnice, Šomló, Vonkajšie, Želiarske, Hlinište, Horný háj, Panské I., Timárov hon, Horný les, Široké a úzke diely, U Červeného kríža od Sikeničky, Oriešanky, Pod pozbanským hájom, Medzi žilami, Ovocné polia, Ibrahim, Veľký háj, Diva, Pantuka, Pri lese, Veľký diel, Panský majetok II, Pavlovská tabuľa, Horná pažiť, Vinohrady

miesto inde

Nové Zámky (121x), Šurany (74x), Dvory nad Žitavou (64x), Svodín (63x), Maňa (58x), Bíňa (54x), Šarkan (52x), Maďarský Svodín (47x), Strekov (46x), Veľké Lovce (44x), Mojzesovo (41x), Černík (41x), Mužla (41x), Veľká Maňa (39x), Bajtava (39x), Salka (38x), Veľký Kýr (38x), Sikenička (37x), Malé Kosihy (36x), Gbelce (36x), Tvrdošovce (33x), Kolta (33x), Kamenica nad Hronom (31x), Bánov (30x), Semerovo (30x), Branovo (28x), Jasová (28x), Dubník (26x), Dedinka (26x), Pavlová (26x)
miesto v Nové Zámky
miesto v Šurany
miesto v Dvory nad Žitavou

Podobné, okres Nové Zámky:

2100x turistika, 1599x miesto, 107x poľovnícky posed, 96x strom, 94x orientačný bod, 80x chranený strom, 28x turistické informácie, 28x prístrešok, altánok, 17x vodárenská veža, 11x miesto na piknik, 9x studňa, 9x atrakcia, 8x komín, 8x štôlňa, 4x orientačná mapa, 1x ohnisko, 1x ZOO
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Nové Zámky

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://okres-nove-zamky.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.