Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » Nitriansky kraj » okres Nové Zámky » turistika » miesto

Miesto, okres Nové Zámky

Miesto v okres Nové Zámky

V okres Nové Zámky sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, okres Nové Zámky:, 1 z 17

Záhradkárska osada Kvitnúci ostrov, Pri nesvadskej ceste, Veľká rožná, Záhradkárska osada Tekvičné pole, Záhradkárska osada Krásne údolie, Záhradkárska osada Poľnohospodár, Záhradkárska osada Elektrosvit, Záhradkárska osada Pod orechom, Záhradkárska osada Modrá ryba, Záhradkárska osada Prútovisko, Záhradkárska osada Letomostie, Bukrok, Záhradkárska osada Zelený raj, Záhradkárska osada U rybníka, Záhradkárska osada U Splavu, Záhradkárska osada Winnetou, Záhradkárska osada Jánošík, Pri bajčianskej ceste, Záhradkárska osada BUKROK, Záhradkárska osada Zámčan, Záhradkárska osada Púpava, Záhradkárska osada Hliník, Záhradkárska osada Vodár, Záhradkárska osada SVIT, Záhradkárska osada AGRO, Vajka nad Žitavou, Dolny Piritov, Pri andódskej ceste, Pri komočskej ceste, Pod dedinou, Pažiť, Baňa, Mlynský Sek, Pasienok pri salčianskej ceste, Tatárske, Kostolný Sek, Ľanové polia, Dolný Vinodol, Dolné pole, Žofijská osada, Za slivášmi, Horné pole, Dolnopetecká hora, Sliváš, Osminy, Zavaleniny, Vŕšky pasienok, Pod vinohradmi, CRUMERUM castrum, Od paňanského chotára po vinohrady, Malá Kesa, Nad dedinou, Pri vnútorných viniciach, Sikenica, Komárovské od hulského, Horné diely, Úzka lúka, Červený majer, Pánske, Zemianske vinohrady

Miesto, okres Nové Zámky:, 2 z 17

Kaša, U kríža, Konopnice, Dlhé, Tvrdošovská cesta, Pasienky, Hurbanovce, Rozkoš majer, Zatkó, Spodné pole, Vŕšok, Cintorínsky hon, Doln časť, Pri Hornom jazere, Konopnice, Vrchová strana, Za hájom, Pod vinohradmi medzi dvoma cestami, Pasienok, Veľká dolina, Pirte, Kapustniská, Nad Tabánom, Zvonivé, Koteľnica, Pri somorovej ceste, Pod lesom, Rybník, Kapusnice, Veľká Ragoňa, Pod okáčinou, Pri tvrdošovskej ceste, Pri šókskej ceste, Pánske table, Tulát, Pasienky, Malá sihoť, Malý háj, Stávka, Rákosište, Pasienky pri dedine, Medzivŕšie, Vŕšky, Michalovo, Za Hronom, Obecný les, Vrch Černo, Dolná pažiť, Obecný les, Medzi cestami, Pri Cigáňoch, Prostredné lúky, Pod lieštinou, Zadné lúky, Novosady, Studená stráň, Dolný želiersky vrch, Pod Viničkami, Horná pažiť, Nové vinohrady

Miesto, okres Nové Zámky:, 3 z 17

Medzi jarkami, Pod vinohradmi, Horné lúky, Nová hora, Marásky, Dolné lúky, Pri dolnom Dunaji, Remanencia, Zadný úhor, Monďačina, Langov majer, U Dunaja, Dolný želiarsky vrch, Nad hrdličkou, Pusté vinice, Panský les, Riedky háj, Pačurová, Remanencia, Za železnicou, Zobor, Za Žitavou, Palota, Dolina, Výmenná lúka, Pri Panenke Márii, Majír, Studený bok, Horné háje, Pri jarku, Piesky, Majer, Kod, Dlhé, Horný želiarsky hon, Hore brehom, Lieština, Veľké vinice, Zadná lúka, Martinová, Malá Vajka, Piesky, Ištenešova pustatina, Žombíky, Stredný hon, Pri novozámockom chotári, Piesky, Krátky hon, Ladáňske, Áčov majer, Domkárske, Krátky hon, Močaristé lúky, Kalvária, Pri dubnickej ceste, Malý Pereš, Konský járok, Pri semerovskej ceste, Panské pozemky, Pri Dubníckej ceste

Miesto, okres Nové Zámky:, 4 z 17

Široké, Spoločný pasienok, Ovčí pasienok, Lúky na strednom vrchu, Turecký násyp, Malé lúky, Pri žitavskom kanáli, Konský jarok, Ovčí pasienok, Sek pri ovčinci, Úzky hon, Veľkohofierske, Rybník, Rovná strana, Veľký Pereš, Nová trieda, Šalgovské, Výmenky, Rybársky kút, Ovčí pasienok, Stredný hon, Šócke, Dolné gazdovské, Pri novozámockom chotári, Stredné, Jankovičovské, Áčovské lúky, Mäkkýše, Šókovské, Trnovecké, Pri žitavskom kanáli, Pri komárňanskej ceste, Agát, Pri mlyne, Stredný hon, Mikulášov Sad, Dolná Tekla, Ragoňské lúky, Od tehelne, Kabátová pustatina, Agátske lúky, Semerovské hony, Štrkové, Rifót, Makové, Jastrabie, Hustá Stráň, Horná Tekla, Pri ceste, Chrbát, Trnovecké, Kňažské, Kynožie, Dobrá niva, Dolné diely, Drieňové, Cetínka, Pod záhradami, Antonov sad, Horné jazero

Miesto, okres Nové Zámky:, 5 z 17

Urbárske lúky, Pastiersky háji, Regiavíne, Panské lúky, Pastiersky háj, Malá sihoť, Urbársky III. hon, Arcibiskupsky dvor, Dolina Mládeže, Nad slepačím vrchom, Starý Kopec, Medzi kanálmi, Malá tabla, Veľká tabla, Horná strana, Potráczske horné lúky, Vinohrad, Mrchovisko, Divoké, Za mrchoviskom, Prostredný uh, Lorn u Lubníka a pod Dubníkom, Dolné lúky, Okolie filagórie, Hraničný hon, Dvorské vinohrady, Pod filagóriou, Horný pasienok, Malý ostrov, Pod záhradami, Dolny pasienok, Horná pustatina Arma, Studený chotár, Žigmundov majer, Svätojánske vinice, Vŕšky, Pod dedinou, Zeme na stráni, Dolné lúky, U Svodína, Pipiška majer, Záber, Zeme pri cintoríne, Za maštaľami, Vraní vinohrad, Želiary, Horné lúky, Háje, Slivková stráň, Pri pastierskom háji, Pri brutskom chotári, Obecné lúky, Horná lúka, Lieštiny, Dobytčí pasienok, Mária, Tabla pri Hájiku, Jazerné trávnisko, Ženská hora, Leveled

Miesto, okres Nové Zámky:, 6 z 17

Dolné lúky, Brezová, Tabla pri háji, Horná Arma pusta, Pustatina Leveled, Prvé siatie, Tatry, Lazy, Šarkanská tabla, Horná pustatina, Stará hora, Vo vŕškoch, Ženská tábor, Tretie siatie, Kukučka, Pažiť, Hustý hon, Vnútorný pasienok, Nový vrch, Odpočinky, Domovinárske lúky, Krátke, Na Búč, Staré ďatelinisko, Pod Négöm, Veľké Šomoše, Od paňanského chotára, Stará strana, Pred vinicami, Bakák, Pod záhradami, Vinohrady, Dlhé, Konopnica, Nižný hon, Pod martinovským chotárom, Írtváň, Veľký vrch, Uhoľné, Pri hradskej, Šomoše, Chrasť, Pod vrchom, Stráň, Arad, Horné lúky, Veľké hruškové polia, Horné kukuričné pole, Bagovský vrch, Horné konopnice, Od Štefanovičovej, Kurtová (Krátka) dolina, Horný majer, U Hodára, Výstrkov, Pri bajčskej ceste, Panský hon, Srňacia dolina, Nad pivnicami, Horný les

Miesto, okres Nové Zámky:, 7 z 17

Nová Švajčiareň, Dlhé vetvy, Za Kalvínskym mostom, Kláštorský háj, Od Jatova, Pri ostrihomskej ceste, Syslík, Pod Šomoše, Cirok, Topoľské, Od Kesova, Stará Švajčiareň, Pod Bielou skalou, Nad Laukovou lúkou, Panský hon, Kalvín, Dlhý háj, Stavný háj, Pri drevenom kríži, Malá strana, Široká dolina, Nový hon, Jamy, Pri novej studni, Verestvín, Drugovský majer, Pri Hodárovi, Od Tvrdošoviec, Malá Ragoňa, Lestina, Mäsiarska, Liptákova dolina, Klokočov jarok, Pri levickej varte, Šarkan, Chrastie, Malonemecká luka, Domček, K lúkam, Novosady, Pod viničkami, Galgoňa, Piesok, Gordský vrch, Vrch Šomoš, Lúky, Prostredne, Údolie Čereš, Zeliarske role, Rúbanisko, Slepá žila, Uhorská hora, Les, Líščie, Malá Hôrka, Hlinisko, Piesok, Lesy, Starý vrch, Vozci

Miesto, okres Nové Zámky:, 8 z 17

Horný les, Pri dvorskej ceste, Mestský háj, Dlhé, Opatské, Býčia luka, Prajmer, Pri Letomosti, Krížne cesty, Dlhé, Starý Belek, Prosné luky, Prísažné, Pri malom rybniku, Pri velkom rybniku, Prosné polia, Za cestou, Pri Somorovej ceste, Pasienky, Čierny močiar, Dolná kapsa, Želiarske pole, Kňazov rybník, Horná Chrenovka, Jankuš, Pri makovickom moste, Pri dubnickej ceste, Panský hon, Okrúhle jazero, Pasienky, Slovenská hora, Viničky, Belecký luh, Jahodnice, Kňazské, Veľkonemecká luka, Pri banovskej ceste, Tretie role, Pod hrobmi, Opatské lúky, Kozie bahno, Hruška, Pri kaplnke, Zemianske vinice, Šariny, Na andovskych roliach, Panský hon, Iné hony, Mátéov vŕšok, Rovniny, Pri bešenovskej ceste, Kopanice, Červený spodok, Trivikové, Krátke vinice, Stredný hon, Dolný Piritov, Horná hora, Stredný hon, Na lúky

Miesto, okres Nové Zámky:, 9 z 17

vodného zdroja, U Červeného majera, Zadné pole, Dolné Lazy, Horné pole, Studnička, Malý Kýr, Paškum, Pri ovčinci, Ostrov, Za vinohradami, Pod vinicami, Hamadok, Trojity vrch, Martin sek, Dreviny, Horná kapsa, Prostredné pole, Pri besenovskom chotari, Balát, Bažiny, Dvor Cike, Diely pri štepe, Noviny, Bašta, Ihla, Bakonské, Pod záhradami, Vrch, Pod vinohradami, Šebeš, Izbik, Dolný les, Gergeľ, Pri cervenom krizi, Pálovo, Prostredný kút, Baboš, Andovská rovina, Pri bešianskej ceste, Nová tabla, Godolaser, Dolné lúky, Pri jahodách, Malý vinohrad, Balandičky, Pri komjatickej ceste, Dolná hora, Les, Násypový sek, Piesoček, Pod vinohradmi, Belek, Jánošíkovo, Vraní vrch, Piesok, Pasienky, Dlhé lúky, U plánky, Dolný dvor

Miesto, okres Nové Zámky:, 10 z 17

Klesoviny, Šariny, Vrch Négö, Široký hon, Malá studňa, Horné diely, Horná sihoť, Zongorovské lúky, Pri tehelni, Staré vinice, Bubeníky, Kapustnice, Jasovské, Klčoviny, Rígeľ, Panské pozemky, Jahodná, Čaradský blok, Kratiny, Od hulského chotára, Prvé lúky, Dolná Chrenovka, Horný dvor, Vrstevník, Druhé stavanie, Dolné pole, Hornopialske viničky, Panský les, Vinice, Prvý hon, Pri banovskom haji, Jánošíkovo, Dolná hora, Dolný háj, Pri tvrdošovskej ceste, Kapustnice, Žaburiny, Koliba, Akomáň, Matejov vŕšok, Depitag, Akomáňsky pasienok, Volné, Od komjatického, Dolný pasienok, Veľký úhor, Poltské vinohrady, Rúbanské, Pod makovým poľom, Od Stavného hája, Mestské šachorište, Chotárny hon, Panský les, Na druhej strane, Predné lúky, Turecká tabla, Dolné lúky do malomaňanského chotára, Biely vŕšok, Pod mostom, Horné lúky

Miesto, okres Nové Zámky:, 11 z 17

Starý horný vrch, Pri Salke, Dolné lúky, Hon Zají, Funduše, Dolné lúky, Samota, Kamenisté, Perešek, Horné kratiny, Veľký podjazd, Stredný vrch, Stavný háj, Závodské, Dolné diely, Višňové, Pasienky, Pri kmeťovskom chotári, Suchá lúka, Za kostolom, Konopnica, Góré, Pod vinohrady, Bujačia lúka, Pod peteckou horou, Háj, Štefanská pustatina, Pri cintoríne, Predná hora, Vyžla, Panské, Nad hlbokým jarkom, Trávny hon, Vápenníky, Menené, Záhorské, Jatov, Studňa, Nad krčmou, Pasienky, Želiarske lúky, Doliny pri makovom poli, Vážsky klin, Prvé stavanie, Zúgov, Strážske pri hradskej, Nová hora, Velký les, Štefanská pustatina, Lieskové, Pačérok, Pod sihoťou, Od doliny, Horné lúky, Krížne rameno, Kamenické, Pod záhradymi, Starý vrch, Vlčí klin, Lesný porast

Miesto, okres Nové Zámky:, 12 z 17

Bačkorové, Malé tŕstie, Od Branova, Silaše, Výmenné lúky, Veľký vinohrad, Jozefova tabuľa, Petek, Údolie, Gópa, Lázky, Na Vicu, Borošťanovo, Veľké šíri, Panský majetok, Pri zalabskej ceste, Prvé lúky, Hrachové pole, Ružový dvor, Pustatina, Obecná studňa, Laz, Pri hradskej, Rovný vrch, Horný Piritov, Od Kolty, Pod Sárcovom, Komjatické stavanie, Vinice, Horné diely, Pod traťou, Nad vinohrady, Pustatina svätého Štefana, Dlhé diely, Pavlova tabla, Za cestou, Horné lúky, Dolná sihoť, Pri bíňskych viniciach, Hornopetecká hora, Od Donáta, Prvé lúky, Predný vrch, Kratiny, Zadné Kopále, Záhrady, Za močiarom, Četko, Silastov, Vápenníky na druhej strane, Dolné lúky, Cigléd, Horné ďateliniská, Veľká Gúta, Na salašoch, Valy pod vŕškom, Dreniny, Pod chrasťou, Holý vrch, Horný Vinodol

Miesto, okres Nové Zámky:, 13 z 17

Diely od Michala nad Žitavou, Hornovinodolská hora, Panské lúky, Veľký hon, Krížové dlhé pozemky, Prosniská, Pri tehelni, Veľký kopec, Ulity, Kukuričné pole, Medzi cestami, Slané, Dlhý les, Záhumenice, Pod Četkom, Za štátnym majetkom, Horný uh, Dlhý hon, Pri tehelni, Paško, Doliny, Zálohy, Pustý Belek, Pribetský majer, Pri studni, Pri dedinskej studni, Úzke diele, Husí pasienok, Dolný Sarcov, Riedky háj, Nové vinice, Pri kaplnke, Pod Tankošom, Horný Sarcov, Patracovo, Veľká dolina - Chrastie, Blatné, Stredný hon, Nad lesom, Nad Patracom, Stará tabuľa, Lúky, Tabuľa, Rybničné dno, Staré Lény, Malé lúky, Nilaše a Hrabovo, Malá hôrka, Prostrednédiely, Jazerná, Role pod traťou, Kalupček, Dlhé, Átalok, Krížový hon, Nilaše, Stará Gúta, Konopnice, Čontoš, Zidovský vrch

Miesto, okres Nové Zámky:, 14 z 17

K rybníku, Spoločné, Ovocné polia, Kaplnkové, Stredné, Dolné kratiny, Stredné soli a dlhé, Hrabina, Za Šemelákom, Nad a pod svodínskou cestou, Stredné, Pod Patracom, Lesík, Veľký les, Náhrada, Dolný Dvor, Nový vrch, Veľká lúka, Pri kríži, Prvý krížny hon, Záhumnie, Pasienok, Hruškové, Horná hora, Divánsky les, Pavlovská tabuľa, Štvorka, Prvý hon, Konopište a Jánov breh, Pod lesom, Pod vrchom, Batov, Zatko, Slepačí les, Pod Stračím, Veľká dolina, Deväťrady, Čalovár, Staré vinice, Za humnami, Dubnícky chotár, Žitavský hon, Záhumanica, Chotár, Hornovinodolský háj, Žabáreň, Sárcov, Tomášov les, Veľké lúky, Pod záhradami, Vyšný rybník, Chrasťovo, Nad vlčou jamou, Pri Timonovej, Pri kamenickom chotári, Cigléd, Želiarske, Malé údolie, Do ostrej cesty dolu, Dolné konopnice

Miesto, okres Nové Zámky:, 15 z 17

Dolné lúky, Pri Cikoch, Hony v Hrabine, Sýpky, Horné lúky, Tehlové, Komárov, Marasty, Pod dvorskými vinohradmi, Prosné polia, Malé lúky, Studená studňa, Horná veľká dolina, Veľký háj, Pod Malo-Fajkuriskými humnami, Vinohrady, Kapustniská, Dolné ďateliniská, Želiarske, Leština, Moricov vrch, Široké, Predné Kopále, Prvý hon, Horná Jabloňová dolina, Bešeňovské vinohrady, Staré priekopy, Pustatina Jatov, Nový hon, Domáňovo, Dubník, Aňalské záhrady, Dvadsať stromov, Veľký gergó, Vápenné, Kamenčisté, Berk, Vonkajšie, Spodné rybničné dno, Za cestou, Čalvárský majer, Predné lúky, Dolné lúky, Krátke role, Veľký vlk, Dlhý chotár, Starý vrch, Lesný hon, Malý sv. Mikuláš, Jamnický diel, Úzke lúky, Pri starej Gúte, Pod pozbanským hájom, Nižný rybník, Nad Horným vrchom, Posledný hon, Horný vrch, Lúky, Nilašok, Kozárovce

Miesto, okres Nové Zámky:, 16 z 17

Za Juhásmi, Pod Gedrou, Halomská pusta, Služobnícke, Stred, Zemiakoviská, Volské pole, Vojnická cesta, Rákosište a Máteov ostrov, Veľká dolina, Agačina, Malý gergó, Zatkó, Za traťou, Veľké tŕstie, Dlžiny, Farská žila, Šťastný domov, Stračie, Štvrtá časť, Horný háj, Čortoš, Pirte, Vo vrchu horný hon, Dno, Gregorov majer, Prídavky, Titalmaš, Vadkert, Kapslový vrch, Lieština, Nové priekopy, Široké lány, Na drahu, Železná brána, Pasienky, Chrastie, Hangáš, Pod Pantukou, Bodzáš, Košikáreň, Pasienky, Rozkoš, Pri rybníku, Háj, Studňa u Kopánky, Pačierok, Pod kostolné, Chmelnica, Dolný hon, Šomló, Kravský vrch, Piesky, Kút, Nad Átalkom, Panské lúky, Pod dolnými záhradami, Kostolné pole, Rybničné dno, Malá Aňala

Miesto, okres Nové Zámky:, 17 z 17

Horný háj, Od Bešeňova, Staré Lény a Desťánoš, Slané pole, Štrkové, Kanál Porošňa, Pod malou hôrkou, Pri rúbanskej ceste, Vŕšok, Medzi hradskou, Pri lese, Pod vinicami, Kostolný hon, Malé jarky, Kaplnské, Niže hradskej, Záhumenice II. triedy, Horný hon, Hlinište, Tankoš, Veľký les, Pod vinicami, Spoločný pasienok, Na Širokých, Tretí svah, Za Millerom, Ganádska lúka, Červený piesok, Pod brehom, Tretie siatiny, Selický svah, Sklad, Gergó, Prídavky, Dolný odpočinok, Lúky, Vonkajší značený hon, Osminová lúka, Veľký Ján, Bešeňovská cesta

miesto inde

Nové Zámky (121x), Šurany (74x), Dvory nad Žitavou (64x), Svodín (63x), Maňa (58x), Bíňa (54x), Šarkan (52x), Maďarský Svodín (47x), Strekov (46x), Veľké Lovce (44x), Mužla (42x), Černík (41x), Mojzesovo (41x), Veľká Maňa (39x), Bajtava (39x), Salka (38x), Veľký Kýr (38x), Sikenička (37x), Malé Kosihy (36x), Gbelce (36x), Tvrdošovce (33x), Kolta (33x), Kamenica nad Hronom (31x), Bánov (30x), Semerovo (30x), Branovo (28x), Jasová (28x), Dubník (26x), Dedinka (26x), Pavlová (26x)
miesto v Nové Zámky
miesto v Šurany
miesto v Dvory nad Žitavou

Podobné, okres Nové Zámky:

2131x turistika, 1600x miesto, 119x strom, 108x poľovnícky posed, 94x orientačný bod, 80x chranený strom, 29x prístrešok, altánok, 28x turistické informácie, 17x vodárenská veža, 13x studňa, 11x miesto na piknik, 10x atrakcia, 8x štôlňa, 8x komín, 4x orientačná mapa, 1x ohnisko, 1x ZOO
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Nové Zámky

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://okres-nove-zamky.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.