Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » Nitriansky kraj » okres Nové Zámky » turistika » miesto

Miesto, okres Nové Zámky

Miesto v okres Nové Zámky

V okres Nové Zámky sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, okres Nové Zámky:, 1 z 17

Záhradkárska osada Kvitnúci ostrov, Veľká rožná, Záhradkárska osada Poľnohospodár, Záhradkárska osada Tekvičné pole, Záhradkárska osada Krásne údolie, Pri nesvadskej ceste, Záhradkárska osada Elektrosvit, Záhradkárska osada Pod orechom, Záhradkárska osada Modrá ryba, Záhradkárska osada Prútovisko, Bukrok, Záhradkárska osada Zelený raj, Záhradkárska osada Letomostie, Záhradkárska osada U rybníka, Záhradkárska osada Jánošík, Záhradkárska osada U Splavu, Záhradkárska osada Winnetou, Záhradkárska osada Zámčan, Záhradkárska osada Púpava, Pri bajčianskej ceste, Záhradkárska osada Hliník, Záhradkárska osada Vodár, Záhradkárska osada BUKROK, Záhradkárska osada SVIT, Záhradkárska osada AGRO, Vajka nad Žitavou, Pri andódskej ceste, Dolny Piritov, Pri komočskej ceste, Pod dedinou, Mlynský Sek, Baňa, Tatárske, Ľanové polia, Kostolný Sek, Pažiť, Pasienok pri salčianskej ceste, Horné pole, Dolný Vinodol, Žofijská osada, Za slivášmi, Dolnopetecká hora, Zavaleniny, Dolné pole, Osminy, Sliváš, Pod vinohradmi, Od paňanského chotára po vinohrady, Vŕšky pasienok, Malá Kesa, Nad dedinou, Horné diely, Pri vnútorných viniciach, Sikenica, Úzka lúka, Pánske, Komárovské od hulského, Červený majer, Zemianske vinohrady, Tvrdošovská cesta

Miesto, okres Nové Zámky:, 2 z 17

U kríža, Kaša, Konopnice, Spodné pole, Dlhé, Rozkoš majer, Pasienky, Zatkó, Hurbanovce, Vŕšok, Doln časť, Pod vinohradmi medzi dvoma cestami, Pasienok, Cintorínsky hon, Vrchová strana, Veľká Ragoňa, Pri Hornom jazere, Konopnice, Pri somorovej ceste, Kapustniská, Nad Tabánom, Veľká dolina, Za hájom, Pod lesom, Koteľnica, Kapusnice, Zvonivé, Rybník, Pirte, Pri tvrdošovskej ceste, Pod okáčinou, Pri šókskej ceste, Malá sihoť, Pánske table, Pasienky, Tulát, Malý háj, Rákosište, Medzivŕšie, Vŕšky, Michalovo, Dolné lúky, Pod lieštinou, Prostredné lúky, Medzi cestami, Za Žitavou, Pačurová, Medzi jarkami, Horné lúky, Pod vinohradmi, Vrch Černo, Pod Viničkami, Novosady, Pri Cigáňoch, Zobor, Riedky háj, Nová hora, Malá Vajka, Martinová, Veľké vinice

Miesto, okres Nové Zámky:, 3 z 17

Pri Panenke Márii, Piesky, Hore brehom, Lieština, Kod, Dolný želiersky vrch, Dolný želiarsky vrch, Rybársky kút, Studená stráň, Horná pažiť, Zadné lúky, Dolná pažiť, Dolné gazdovské, Výmenky, Rovná strana, Veľkohofierske, Za Hronom, Široké, U Dunaja, Langov majer, Zadný úhor, Za železnicou, Obecný les, Pusté vinice, Obecný les, Monďačina, Horné háje, Remanencia, Panský les, Sek pri ovčinci, Nové vinohrady, Agát, Nad hrdličkou, Mäkkýše, Remanencia, Marásky, Pri dolnom Dunaji, Palota, Zadná lúka, Pri jarku, Dlhé, Studený bok, Majír, Pri dubnickej ceste, Krátky hon, Výmenná lúka, Konský járok, Dolné diely, Panské pozemky, Kalvária, Pri semerovskej ceste, Ištenešova pustatina, Pri Dubníckej ceste, Majer, Piesky, Malý Pereš, Pri novozámockom chotári, Agátske lúky, Áčov majer, Horný želiarsky hon

Miesto, okres Nové Zámky:, 4 z 17

Žombíky, Krátky hon, Od tehelne, Ladáňske, Stredný hon, Cetínka, Domkárske, Dolina, Močaristé lúky, Veľký Pereš, Nová trieda, Turecký násyp, Ovčí pasienok, Úzky hon, Malé lúky, Konský jarok, Lúky na strednom vrchu, Spoločný pasienok, Stredné, Pri žitavskom kanáli, Stredný hon, Trnovecké, Šalgovské, Pri mlyne, Jankovičovské, Ovčí pasienok, Pri novozámockom chotári, Pri komárňanskej ceste, Šócke, Pri žitavskom kanáli, Áčovské lúky, Piesky, Ovčí pasienok, Šókovské, Rybník, Chrbát, Malá sihoť, Rifót, Dobrá niva, Kynožie, Horné jazero, Medzi kanálmi, Jastrabie, Za mrchoviskom, Dolná Tekla, Horná Tekla, Stredný hon, Ragoňské lúky, Kňažské, Makové, Mrchovisko, Drieňové, Štrkové, Semerovské hony, Arcibiskupsky dvor, Trnovecké, Hustá Stráň, Pri ceste, Dolina Mládeže, Kabátová pustatina

Miesto, okres Nové Zámky:, 5 z 17

Mikulášov Sad, Vinohrad, Antonov sad, Pod záhradami, Malý ostrov, Panské lúky, Pod záhradami, Želiary, U Svodína, Pastiersky háji, Dolné lúky, Divoké, Za maštaľami, Horná lúka, Potráczske horné lúky, Nad slepačím vrchom, Pod filagóriou, Okolie filagórie, Prostredný uh, Lorn u Lubníka a pod Dubníkom, Dobytčí pasienok, Zeme na stráni, Hraničný hon, Urbárske lúky, Háje, Pri brutskom chotári, Regiavíne, Horná strana, Veľká tabla, Obecné lúky, Horný pasienok, Dvorské vinohrady, Urbársky III. hon, Malá tabla, Pastiersky háj, Žigmundov majer, Starý Kopec, Pipiška majer, Brezová, Svätojánske vinice, Záber, Tabla pri háji, Od paňanského chotára, Dolné lúky, Lieštiny, Ženská hora, Jazerné trávnisko, Prvé siatie, Studený chotár, Vŕšky, Horné lúky, Ženská tábor, Kukučka, Pri pastierskom háji, Pod martinovským chotárom, Tretie siatie, Zeme pri cintoríne, Slivková stráň, Horná pustatina Arma, Dolny pasienok

Miesto, okres Nové Zámky:, 6 z 17

Vinohrady, Pod dedinou, Dolné lúky, Stará hora, Vraní vinohrad, Tabla pri Hájiku, Šarkanská tabla, Tatry, Lazy, Pustatina Leveled, Leveled, Horná pustatina, Vo vŕškoch, Horná Arma pusta, Mária, Uhoľné, Bagovský vrch, Okrúhle jazero, Mäsiarska, Výstrkov, Arad, Pri bajčskej ceste, Bakák, Krátke, Nižný hon, Verestvín, Stavný háj, Nový vrch, Lestina, Drugovský majer, Veľké Šomoše, Na Búč, Kláštorský háj, Pri drevenom kríži, Írtváň, Hustý hon, Pasienky, Veľký vrch, Staré ďatelinisko, Pod Négöm, Lúky, Pred vinicami, Syslík, Opatské, Želiarske pole, Srňacia dolina, Pri ostrihomskej ceste, Pri hradskej, Domovinárske lúky, Vnútorný pasienok, Piesok, Pod záhradami, Kurtová (Krátka) dolina, Liptákova dolina, Lesy, Dlhé, Veľké hruškové polia, Široká dolina, Konopnica, Horné lúky

Miesto, okres Nové Zámky:, 7 z 17

Stará strana, Opatské lúky, Odpočinky, Dlhý háj, Pod vrchom, Nad Laukovou lúkou, Stráň, Klokočov jarok, Topoľské, Pažiť, Chrasť, Šomoše, Malá Ragoňa, Dlhé, Čierny močiar, Panský hon, Balát, Ostrov, Malá strana, Panský hon, Pri Somorovej ceste, Malý Kýr, Malonemecká luka, Pri malom rybniku, Násypový sek, Depitag, Šebeš, Pod Bielou skalou, Prísažné, Hamadok, Pri velkom rybniku, Prostredne, Pri levickej varte, Slepá žila, Pod Šomoše, Nový hon, Krátke vinice, Horná hora, Horná sihoť, Pri Letomosti, Jamy, Veľkonemecká luka, Zeliarske role, Godolaser, Nad pivnicami, Pri banovskej ceste, Horné kukuričné pole, Prosné polia, Dolné pole, Prajmer, Pri makovickom moste, Cirok, Pri dvorskej ceste, Pri bešenovskej ceste, Pri dubnickej ceste, Dolná hora, Starý Belek, Slovenská hora, Horný les, Kňazov rybník

Miesto, okres Nové Zámky:, 8 z 17

Býčia luka, Novosady, Pri kaplnke, Rovniny, Na andovskych roliach, Za cestou, Horná Chrenovka, Dlhé vetvy, Uhorská hora, Belecký luh, Prosné luky, Dolná kapsa, Pod hrobmi, Horné konopnice, Mestský háj, Pri tehelni, Pri banovskom haji, vodného zdroja, Červený spodok, Mátéov vŕšok, Iné hony, Andovská rovina, K lúkam, Vozci, Malá Hôrka, Pri Hodárovi, Od Jatova, Rúbanisko, Pri besenovskom chotari, Jahodnice, Dolný Piritov, Údolie Čereš, Nová Švajčiareň, Dolná sihoť, Krížne cesty, Horná kapsa, Domček, Perešek, Starý vrch, Od Kesova, Ružový dvor, Dlhé, Stará Švajčiareň, Dolná Chrenovka, Piesok, Líščie, Pod sihoťou, Viničky, Trojity vrch, Tretie role, Chrastie, Trivikové, Šariny, Kňazské, Pri komjatickej ceste, Kopanice, Pod viničkami, Nová hora, Vrch Šomoš, Gordský vrch

Miesto, okres Nové Zámky:, 9 z 17

Horný les, Šarkan, Pri tvrdošovskej ceste, Panský hon, Pri novej studni, Pasienky, Od Tvrdošoviec, Les, Pri cervenom krizi, Hruška, Kozie bahno, Jankuš, Hlinisko, Pustatina, Jatov, Dvor Cike, Zemianske vinice, Pod záhradami, Galgoňa, Za Kalvínskym mostom, U Hodára, Od Štefanovičovej, Horný majer, Kalvín, Panský hon, Vraní vrch, Druhé stavanie, Matejov vŕšok, Prvý hon, Kapustnice, Horný Piritov, Baboš, Horné pole, Ihla, Gergeľ, Pri bešianskej ceste, Pri hradskej, Jánošíkovo, Dolný les, Akomáň, Valy pod vŕškom, Prvé lúky, Studnička, Rígeľ, U plánky, Jahodná, Bakonské, Stredný hon, Vrch Négö, Paškum, Pasienky, Kapustnice, Pustatina Jatov, Dolná hora, Staré vinice, Panský les, Dlhé lúky, Belek, Pod vinicami, Hornopialske viničky

Miesto, okres Nové Zámky:, 10 z 17

Bubeníky, Mestské šachorište, Pri jahodách, Vrstevník, Malá studňa, Vrch, Koliba, Jánošíkovo, Strážske pri hradskej, Dreviny, Vinice, Široký hon, Akomáňsky pasienok, Bašta, Panské pozemky, Kamenické, Pálovo, Ulity, Krížne rameno, Tabuľa, Dlhý hon, Kratiny, Borošťanovo, Malé tŕstie, Želiarske lúky, Piesoček, Veľký úhor, Predné lúky, Vyžla, Dolné lúky, Pod vinohradmi, Pod záhradami, Horná veľká dolina, Horný háj, Pustý Belek, Pri ovčinci, Veľká Gúta, Od hulského chotára, Horný dvor, Zadné pole, Za močiarom, Noviny, Pasienky, Bažiny, Nad hlbokým jarkom, Dolné lúky, Za vinohradami, Čaradský blok, Holý vrch, Klčoviny, Starý vrch, Krížové dlhé pozemky, Žaburiny, Les, Chotárny hon, Domáňovo, Vážsky klin, Želiarske, Balandičky, Dolné lúky

Miesto, okres Nové Zámky:, 11 z 17

Konopnice, Pod vinohradami, Veľký podjazd, Šariny, Prvé lúky, Funduše, Veľký kopec, Izbik, Silastov, Prostredné pole, Dolné Lazy, Dlhý les, Zadné Kopále, Dreniny, Trávny hon, Piesky, Horná hora, Martin sek, Diely pri štepe, Laz, Pačérok, Pri bíňskych viniciach, Deväťrady, Malý vinohrad, Dolný dvor, Veľká dolina - Chrastie, Stredný hon, Panské, Na lúky, Prostredný kút, Konopnica, Pri Cikoch, Piesok, Pod vinicami, Kamenisté, Dolný háj, Jasovské, Lesný porast, Nová tabla, Bešeňovské vinohrady, Pasienky, Zongorovské lúky, Klesoviny, Výmenné lúky, Paško, Predná hora, Samota, Veľké šíri, Žitavský hon, U Červeného majera, Horné diely, Prvé lúky, Malý sv. Mikuláš, Staré priekopy, Pri panskom háji, Za vinohrady a Orné vinohrady, Dubnícky chotár, Pod Stračím, Slané, Starý vrch

Miesto, okres Nové Zámky:, 12 z 17

Menené, Údolie, Horné kratiny, Kratiny, Horné lúky, Pod vinohrady, Závodské, Nový vrch, Spodné rybničné dno, Obecná studňa, Nové vinice, Pri kameňoch, Úzke lúky, Četko, Pirte, Malé údolie, Na drahu, Kapitulné, Stredný vrch, Prídavky, Na Vicu, Rybničné dno, Horný uh, Veľké lúky, Silaše, Nad lesom, Pri kmeťovskom chotári, Nilaše a Hrabovo, Cigléd, Za kostolom, Od Branova, Pribetský majer, Žabáreň, Staré vinice, Nové priekopy, Predný vrch, Široké, Hrachové pole, Pod Gedrou, Dolný hon, Dvadsať stromov, Čontoš, Góré, Medzi hradskou, Višňové, Patracovo, Pod vrchom, Konopnice, Suchá lúka, Od doliny, Bujačia lúka, Panské lúky, Hrabina, Stavný háj, Panský majetok, Volské pole, Studňa, Zúgov, Prosniská, Od Donáta

Miesto, okres Nové Zámky:, 13 z 17

Jazerná, Átalok, Dolný pasienok, Čortoš, Šariny a Pohrebisko, Bažantnica, Rozkoš, Hornovinodolská hora, Lázky, Prímostie, Spoločné, Za cestou, Biely vŕšok, Volné, Veľká dolina, Prvé stavanie, Vinice, Štefanská pustatina, Stredné, Stračie, Háj, Kapustniská, Titalmaš, Služobnícke, Záhumenice, Rúbaňská samota, Batov, Rovný vrch, Pri rybníku, Malý diel, Doliny, Dolné diely, Nad Horným vrchom, Od komjatického, Veľká dolina, Veľký vinohrad, Železná brána, Sýpky, Horný vrch, Horné lúky, Pod Četkom, Horné diely, Pri Salke, Horné lúky, Veľké tŕstie, Panský les, Pri tehelni, Rúbanské, Pod traťou, Studňa u Kopánky, Zidovský vrch, Lúky, Pačierok, Horné ďateliniská, Pod chrastím, Stred, Zatkó, Od Stavného hája, Hon Zají, Kukuričné pole

Miesto, okres Nové Zámky:, 14 z 17

Pasienky, Hony v Hrabine, Gópa, Zatko, Horné lúky, Dlhé diely, Za štátnym majetkom, Cigléd, Zaplavenina, Vŕšok, Stredné soli a dlhé, Záhrady, Pod mostom, Chrenové, Nad Átalkom, Dolné konopnice, Lieskové, Divánsky les, Nový hon, Leština, Kamenčisté, Horné lúky, Nad krčmou, Tomášov les, Nad Patracom, Pri cintoríne, Kravský vrch, Niže hradskej, Malé lúky, Od Kolty, Medzi cestami, Komárov, Dielničky, Pod chrasťou, Poltské vinohrady, Starý vrch, Pod Sárcovom, Vápenníky na druhej strane, Dolné lúky do malomaňanského chotára, Kapitilné, Bačkorové, Dolné lúky, Veľký hon, Pod kostolné, Pasienky, Lesný hon, Štefanská pustatina, Záhorské, Kostolné pole, Doliny pri makovom poli, Halomská pusta, Vadkert, Pod vŕškom, Pasienok, Pod Patracom, Na druhej strane, Stredný hon, Pod záhradymi, Pod Pantukou, Kaplnkové

Miesto, okres Nové Zámky:, 15 z 17

Pri tehelni, Široké lány, Pod vinohradmi, Farská žila, Krátke role, Pri studni, Prvý hon, Chrastie, Staré Lény a Desťánoš, Hornopetecká hora, Lesík, Pavlova tabla, Nad vinohrady, Na salašoch, Lúky, Gregorov majer, Úzke diele, K rybníku, Komjatické stavanie, Rybničné dno, Kukuričniská, Pod peteckou horou, Malé lúky, Lieština, Pod brehom, Pustatina svätého Štefana, Nilaše, Moricov vrch, Dlžiny, Háj, Nilašok, Marasty, Predné lúky, Diely od Michala nad Žitavou, Kapslový vrch, Dubník, Turecká tabla, Jozefova tabuľa, Dolné lúky, Zálohy, Predné Kopále, Na Širokých, Vápenníky, Petek, Dolné lúky, Horný Vinodol, Pod makovým poľom, Starý horný vrch, Posledný hon, Štrkové, Zemiakoviská, Horná Jabloňová dolina, Staré Lény, Brehy, Pri zalabskej ceste, Vlčí klin, Velký les, Kapustnica, Vápenné, Spoločné

Miesto, okres Nové Zámky:, 16 z 17

Červený piesok, Pri kaplnke, Horný diel, Pod hájom, Nad a pod svodínskou cestou, Opatovské, Na valoch, Rákosište a Máteov ostrov, Prvý hon, Les, Horný hon, Košikáreň, Farská pustatina, Nižný rybník, Šárra, Rokliny a Čierna noha, Za Šemelákom, Záhumanica, Oriešky, Za vŕškom, Štvrtá časť, Kalupček, Blatné, Hrubá pažiť, Chrasťovo, Veľký gergó, Veľkobinský niláš, Zadný les, Ovčie, Čalvárský majer, Pred Váhom, Pri lese, Želiarske, Do ostrej cesty dolu, Agačina, Malovka, Za humnami, Pasienok od Šidu, Malá Aňala, Pod pozbanským hájom, Blatný hon, Konopnice, Hlinište, Veľká dolina, Šavariny, Osminová lúka, Riedky háj, Zadné lúky, Bahnovište, Trojitý hon pozdĺž železnice, Chmelnica, Krušpirka, Stará studená studňa, Konopište a Jánov breh, Hruškové, Kozárovce, Od Bešeňova, Medzi cestami, Šťastný domov, Dolný Sarcov

Miesto, okres Nové Zámky:, 17 z 17

Dlhé, Hon k cintorínu, Veľký vlk, Pasienky, Kopánka, Pasienky pri dedine, Šomló, Bozov majer, Hrabovište, Kaní vrch, Lúky, Horný diel, Veľký diel, Prvý krížny hon, Dno, Dolné kratiny, Síkovité a Močaristé, Timarov hon, Južne Stredu, Hronský ostrov pri obci, Slepačí les, Lúky, Záhumnie, Horný hon medzi hradskou a železnice, Vonkajšie, Pod dvorskými vinohradmi, Štepnice pod Červeným krížom, Za traťou, Druhé siatiny, Borošťanoš, majer Rozkoš, Panský majetok II, Želiarske zeme, Čalovár, Pod záhradami, Pod lesom, Tretie siatiny, Vojnická cesta, Dlhé, Veľký Wiesz

miesto inde

Nové Zámky (121x), Šurany (74x), Dvory nad Žitavou (64x), Svodín (63x), Maňa (58x), Bíňa (54x), Šarkan (52x), Maďarský Svodín (47x), Strekov (46x), Veľké Lovce (44x), Mojzesovo (41x), Černík (41x), Mužla (41x), Veľká Maňa (39x), Bajtava (39x), Salka (38x), Veľký Kýr (38x), Sikenička (37x), Malé Kosihy (36x), Gbelce (36x), Tvrdošovce (33x), Kolta (33x), Kamenica nad Hronom (31x), Bánov (30x), Semerovo (30x), Branovo (28x), Jasová (28x), Dubník (26x), Dedinka (26x), Pavlová (26x)
miesto v Nové Zámky
miesto v Šurany
miesto v Dvory nad Žitavou

Podobné, okres Nové Zámky:

2076x turistika, 1599x miesto, 98x poľovnícky posed, 96x strom, 88x orientačný bod, 80x chranený strom, 26x turistické informácie, 24x prístrešok, altánok, 17x vodárenská veža, 11x miesto na piknik, 9x studňa, 8x štôlňa, 8x komín, 7x atrakcia, 3x orientačná mapa, 1x ohnisko, 1x ZOO
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Nové Zámky

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://okres-nove-zamky.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.