Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » Nitriansky kraj » okres Nové Zámky » turistika » miesto

Miesto, okres Nové Zámky

Miesto v okres Nové Zámky

V okres Nové Zámky sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, okres Nové Zámky:, 1 z 17

Záhradkárska osada Kvitnúci ostrov, Záhradkárska osada Tekvičné pole, Veľká rožná, Záhradkárska osada Krásne údolie, Záhradkárska osada Poľnohospodár, Pri nesvadskej ceste, Záhradkárska osada Pod orechom, Záhradkárska osada Elektrosvit, Bukrok, Záhradkárska osada Modrá ryba, Záhradkárska osada Prútovisko, Záhradkárska osada Zelený raj, Záhradkárska osada Letomostie, Záhradkárska osada U rybníka, Záhradkárska osada Jánošík, Záhradkárska osada U Splavu, Záhradkárska osada Winnetou, Záhradkárska osada Zámčan, Pri bajčianskej ceste, Záhradkárska osada Púpava, Záhradkárska osada Vodár, Záhradkárska osada BUKROK, Záhradkárska osada Hliník, Záhradkárska osada SVIT, Záhradkárska osada AGRO, Vajka nad Žitavou, Pri andódskej ceste, Dolny Piritov, Pri komočskej ceste, Pod dedinou, Tatárske, Baňa, Kostolný Sek, Ľanové polia, Horné pole, Dolnopetecká hora, Žofijská osada, Za slivášmi, Dolný Vinodol, Zavaleniny, Dolné pole, Pod vinohradmi, Osminy, Sliváš, Malá Kesa, Od paňanského chotára po vinohrady, Vŕšky pasienok, Nad dedinou, Horné diely, Úzka lúka, Komárovské od hulského, Tvrdošovská cesta, Kaša, Konopnice, Dlhé, Rozkoš majer, Spodné pole, Pasienky, Hurbanovce, Pod vinohradmi medzi dvoma cestami

Miesto, okres Nové Zámky:, 2 z 17

Doln časť, Cintorínsky hon, Pasienok, Veľká Ragoňa, Pri Hornom jazere, Kapustniská, Za hájom, Pri somorovej ceste, Koteľnica, Veľká dolina, Rybník, Pri tvrdošovskej ceste, Pod okáčinou, Pri šókskej ceste, Malá sihoť, Pánske table, Tulát, Pasienky, Malý háj, Rákosište, Medzivŕšie, Vŕšky, Michalovo, Za Žitavou, Vrch Černo, Zobor, Pod lieštinou, Medzi cestami, Pod vinohradmi, Novosady, Horné lúky, Prostredné lúky, Pod Viničkami, Pri Cigáňoch, Nová hora, Medzi jarkami, Pačurová, Dolné lúky, Riedky háj, Martinová, Veľké vinice, Malá Vajka, Piesky, Lieština, Pri Panenke Márii, Kod, Hore brehom, Za Hronom, Sek pri ovčinci, Pažiť, Mäkkýše, Dolný želiarsky vrch, Výmenky, Langov majer, Zadný úhor, Panský les, Marásky, Pri dolnom Dunaji, Dolné gazdovské, U Dunaja

Miesto, okres Nové Zámky:, 3 z 17

Agát, Studená stráň, Obecný les, Veľkohofierske, Monďačina, Rybársky kút, Nad hrdličkou, Zadné lúky, Rovná strana, Horná pažiť, Dolný želiersky vrch, Široké, Palota, Remanencia, Remanencia, Horné háje, Za železnicou, Dolná pažiť, Nové vinohrady, Pusté vinice, Obecný les, Piesky, Dlhé, Cetínka, Krátky hon, Majer, Výmenná lúka, Žombíky, Ladáňske, Domkárske, Pri novozámockom chotári, Panské pozemky, Kalvária, Malý Pereš, Majír, Pri jarku, Konský járok, Od tehelne, Studený bok, Stredný hon, Pasienok pri salčianskej ceste, Horný želiarsky hon, Pri dubnickej ceste, Zadná lúka, Agátske lúky, Ištenešova pustatina, Dolina, Močaristé lúky, Pri semerovskej ceste, Áčov majer, Dolné diely, Pri Dubníckej ceste, Krátky hon, Jankovičovské, Nová trieda, Stredný hon, Pri žitavskom kanáli, Lúky na strednom vrchu, Ovčí pasienok, Turecký násyp

Miesto, okres Nové Zámky:, 4 z 17

Veľký Pereš, Piesky, Rybník, Stredné, Áčovské lúky, Pri mlyne, Konský jarok, Pri komárňanskej ceste, Ovčí pasienok, Spoločný pasienok, Malé lúky, Ovčí pasienok, Šókovské, Pri žitavskom kanáli, Úzky hon, Šalgovské, Šócke, Pri novozámockom chotári, Trnovecké, Chrbát, Vinohrad, Malá sihoť, Hustá Stráň, Mrchovisko, Semerovské hony, Pod záhradami, Antonov sad, Dolná Tekla, Ragoňské lúky, Dobrá niva, Drieňové, Horná Tekla, Malý ostrov, Medzi kanálmi, Kynožie, Za mrchoviskom, Makové, Stredný hon, Jastrabie, Pri ceste, Štrkové, Kňažské, Arcibiskupsky dvor, Mlynský Sek, Dolina Mládeže, Trnovecké, Rifót, Horné jazero, Mikulášov Sad, Kabátová pustatina, Háje, Hraničný hon, Pipiška majer, Pri brutskom chotári, Okolie filagórie, Pastiersky háj, Malá tabla, Dolné lúky, Želiary, Divoké

Miesto, okres Nové Zámky:, 5 z 17

Dvorské vinohrady, Potráczske horné lúky, Horná strana, Horná lúka, Prostredný uh, Žigmundov majer, Dobytčí pasienok, Nad slepačím vrchom, Pod filagóriou, Zeme na stráni, Veľká tabla, Pod záhradami, Horný pasienok, Urbárske lúky, Pastiersky háji, U Svodína, Obecné lúky, Lorn u Lubníka a pod Dubníkom, Regiavíne, Panské lúky, Starý Kopec, Urbársky III. hon, Za maštaľami, Lieštiny, Ženská tábor, Od paňanského chotára, Pod martinovským chotárom, Tabla pri Hájiku, Pod dedinou, Dolné lúky, Vŕšky, Vinohrady, Jazerné trávnisko, Brezová, Tretie siatie, Slivková stráň, Horná pustatina Arma, Studený chotár, Svätojánske vinice, Pri pastierskom háji, Tabla pri háji, Kukučka, Záber, Zeme pri cintoríne, Prvé siatie, Horné lúky, Dolné lúky, Stará hora, Ženská hora, Vraní vinohrad, Dolny pasienok, Vo vŕškoch, Šarkanská tabla, Leveled, Lazy, Mária, Tatry, Pustatina Leveled, Horná pustatina, Horná Arma pusta

Miesto, okres Nové Zámky:, 6 z 17

Nižný hon, Pažiť, Kláštorský háj, Bakák, Arad, Konopnica, Topoľské, Pasienky, Malá Ragoňa, Domovinárske lúky, Klokočov jarok, Želiarske pole, Okrúhle jazero, Výstrkov, Staré ďatelinisko, Drugovský majer, Šomoše, Opatské lúky, Piesok, Syslík, Krátke, Pri ostrihomskej ceste, Opatské, Bagovský vrch, Stará strana, Odpočinky, Nový vrch, Chrasť, Pri bajčskej ceste, Lesy, Hustý hon, Veľké hruškové polia, Lúky, Lestina, Stráň, Stavný háj, Írtváň, Nad Laukovou lúkou, Mäsiarska, Veľké Šomoše, Široká dolina, Pri drevenom kríži, Pred vinicami, Verestvín, Veľký vrch, Pod vrchom, Dlhé, Uhoľné, Pri hradskej, Liptákova dolina, Vnútorný pasienok, Kurtová (Krátka) dolina, Pod záhradami, Srňacia dolina, Na Búč, Horné lúky, Pod Négöm, Dlhý háj, Pod Šomoše, Depitag

Miesto, okres Nové Zámky:, 7 z 17

Godolaser, Malá strana, Býčia luka, Novosady, Pri velkom rybniku, Panský hon, Dlhé vetvy, Belecký luh, Ostrov, Hamadok, Čierny močiar, Horný les, Pri banovskej ceste, Nový hon, Kňazov rybník, Dlhé, Cirok, Šebeš, Horná Chrenovka, Jamy, Horné kukuričné pole, Na andovskych roliach, Pri dvorskej ceste, Slovenská hora, Pri dubnickej ceste, Nad pivnicami, Dolná kapsa, Horná hora, Rovniny, Prosné luky, Veľkonemecká luka, Horná sihoť, Malonemecká luka, Prostredne, Pri kaplnke, Prísažné, Prajmer, Za cestou, Zeliarske role, Horné konopnice, Pod Bielou skalou, Dolné pole, Slepá žila, Krátke vinice, Uhorská hora, Balát, Starý Belek, Pri bešenovskej ceste, Pri makovickom moste, Pri Letomosti, Pri Somorovej ceste, Prosné polia, Dolná hora, Mestský háj, Pri malom rybniku, Pri levickej varte, Násypový sek, Malý Kýr, Panský hon, Pod hrobmi

Miesto, okres Nové Zámky:, 8 z 17

Nová hora, Pri novej studni, Krížne cesty, Kozie bahno, Dolná Chrenovka, Stará Švajčiareň, Údolie Čereš, Pri cervenom krizi, Mátéov vŕšok, Vrch Šomoš, Pri Hodárovi, K lúkam, Hruška, Domček, Piesok, Pri banovskom haji, Iné hony, U Hodára, Horný majer, Pri tvrdošovskej ceste, Dolná sihoť, Pasienky, Kalvín, Galgoňa, Rúbanisko, Dolný Piritov, Tretie role, Trivikové, Zemianske vinice, Chrastie, Gordský vrch, Panský hon, Jahodnice, Panský hon, Za Kalvínskym mostom, Perešek, Dvor Cike, Kňazské, Od Tvrdošoviec, Ružový dvor, Hlinisko, Pod viničkami, Pustatina, Andovská rovina, Červený spodok, Pri tehelni, Malá Hôrka, vodného zdroja, Pri vnútorných viniciach, Od Štefanovičovej, Pri komjatickej ceste, Pri besenovskom chotari, Jatov, Šarkan, Dlhé, Horný les, Pod sihoťou, Viničky, Jankuš, Les

Miesto, okres Nové Zámky:, 9 z 17

Nová Švajčiareň, Od Kesova, Horná kapsa, Starý vrch, Od Jatova, Trojity vrch, Líščie, Kopanice, Sikenica, Šariny, Pod záhradami, Vozci, Pri hradskej, Strážske pri hradskej, Horný Piritov, Akomáňsky pasienok, Gergeľ, Hornopialske viničky, Malá studňa, Kapustnice, Studnička, Paškum, Jahodná, Matejov vŕšok, Široký hon, Jánošíkovo, Dlhé lúky, Kapustnice, Vrstevník, Horné pole, Bakonské, Pasienky, Prvé lúky, Ihla, Mestské šachorište, Prvý hon, Jánošíkovo, Dolná hora, Panský les, Druhé stavanie, Bašta, Dreviny, Staré vinice, Vrch Négö, Akomáň, Dolný les, Pustatina Jatov, Pod vinicami, Stredný hon, Belek, Kamenické, Vraní vrch, U plánky, Rígeľ, Valy pod vŕškom, Vrch, Pri jahodách, Pri bešianskej ceste, Vinice, Panské pozemky

Miesto, okres Nové Zámky:, 10 z 17

Pánske, Koliba, Bubeníky, Baboš, Dolné Lazy, Horná hora, Domáňovo, Tabuľa, Pri ovčinci, Prostredné pole, Horný háj, Veľká Gúta, Pri bíňskych viniciach, Čaradský blok, Zadné Kopále, Veľký kopec, Horný dvor, Borošťanovo, Pačérok, Konopnica, Martin sek, Horné diely, Pod záhradami, Od hulského chotára, Zongorovské lúky, Nová tabla, Lesný porast, Panské, Laz, Dlhý les, Žitavský hon, Veľká dolina - Chrastie, Zadné pole, Paško, Pod vinohradmi, Silastov, Veľký podjazd, Pasienky, Diely pri štepe, Žaburiny, Pod vinicami, Bažiny, Želiarske, Na lúky, U Červeného majera, Vážsky klin, Holý vrch, Pustý Belek, Pasienky, Starý vrch, Dlhý hon, Funduše, Prvé lúky, Za močiarom, Dolné lúky, Dolný háj, Dolný dvor, Kamenisté, Piesoček, Piesok

Miesto, okres Nové Zámky:, 11 z 17

Pri Cikoch, Trávny hon, Dolné lúky, Deväťrady, Veľké šíri, Želiarske lúky, Predná hora, Šariny, U kríža, Kratiny, Červený majer, Krížové dlhé pozemky, Noviny, Prostredný kút, Klesoviny, Konopnice, Les, Vyžla, Veľký úhor, Samota, Dolné lúky, Bešeňovské vinohrady, Výmenné lúky, Dreniny, Jasovské, Predné lúky, Izbik, Piesky, Malý vinohrad, Pod vinohradami, Prvé lúky, Malé tŕstie, Pálovo, Balandičky, Ulity, Krížne rameno, Stredný hon, Nad hlbokým jarkom, Klčoviny, Za vinohradami, Chotárny hon, Horná veľká dolina, Prímostie, Doliny pri makovom poli, Volské pole, Dolné diely, Na salašoch, Od doliny, Kukuričniská, Halomská pusta, Kapustniská, Vadkert, Turecká tabla, Pod vŕškom, Brehy, Rybničné dno, Dubník, Za cestou, Pasienok, Od Branova

Miesto, okres Nové Zámky:, 12 z 17

Pod Patracom, Kapslový vrch, Od Donáta, Pod záhradymi, Lieština, Hrachové pole, Údolie, Diely od Michala nad Žitavou, Horný uh, Biely vŕšok, Staré Lény, Suchá lúka, Vlčí klin, Horná Jabloňová dolina, Pustatina svätého Štefana, Predné lúky, Višňové, Marasty, Nilašok, Nad vinohrady, Nilaše, Moricov vrch, Dlžiny, Horný vrch, Pod brehom, Veľké tŕstie, Poltské vinohrady, Bažantnica, Kukuričné pole, Kapitilné, Jazerná, Zemiakoviská, Rozkoš, Služobnícke, Hrabina, Pod peteckou horou, Malé údolie, Sýpky, Staré Lény a Desťánoš, Úzke lúky, Stredné soli a dlhé, Horné ďateliniská, Chrenové, Batov, Pod makovým poľom, Pribetský majer, Veľký hon, Štrkové, Panský les, Pri panskom háji, Horné lúky, Góré, Medzi hradskou, Pod Stračím, Pri tehelni, Posledný hon, Horné kratiny, Pod vrchom, Od Stavného hája, Dolné lúky

Miesto, okres Nové Zámky:, 13 z 17

Bačkorové, Prídavky, Nové vinice, Pod vinohradmi, Konopnice, Farská žila, Malé lúky, Bujačia lúka, Nad krčmou, Kaplnkové, Pod vinohrady, K rybníku, Nový vrch, Vŕšok, Pačierok, Dolný pasienok, Vinice, Patracovo, Titalmaš, Široké lány, Pod Pantukou, Doliny, Slané, Štefanská pustatina, Vápenníky, Lázky, Volné, Malý sv. Mikuláš, Veľký vinohrad, Vápenníky na druhej strane, Predný vrch, Prvé stavanie, Stavný háj, Pod chrasťou, Zidovský vrch, Závodské, Komjatické stavanie, Petek, Pavlova tabla, Komárov, Cigléd, Na Širokých, Obecná studňa, Pri studni, Malý diel, Úzke diele, Staré priekopy, Leština, Rúbaňská samota, Horné diely, Cigléd, Na drahu, Chrastie, Stračie, Nad lesom, Dolný hon, Dvadsať stromov, Za kostolom, Dolné lúky do malomaňanského chotára, Gópa

Miesto, okres Nové Zámky:, 14 z 17

Na Vicu, Pod Sárcovom, Staré vinice, Čontoš, Pirte, Za štátnym majetkom, Spodné rybničné dno, Átalok, Čortoš, Kravský vrch, Stred, Od Kolty, Zatkó, Železná brána, Hon Zají, Pri rybníku, Predné Kopále, Zálohy, Pod mostom, Na druhej strane, Kratiny, Prvý hon, Pod kostolné, Záhrady, Studňa, Horné lúky, Šariny a Pohrebisko, Zatko, Lúky, Pri Salke, Dolné lúky, Zemianske vinohrady, Pasienky, Široké, Horné lúky, Hornopetecká hora, Lesík, Lúky, Žabáreň, Pod Četkom, Pod Gedrou, Hornovinodolská hora, Záhumenice, Starý vrch, Horné lúky, Pri kameňoch, Rovný vrch, Pri zalabskej ceste, Nad Átalkom, Gregorov majer, Dolné konopnice, Studňa u Kopánky, Lieskové, Divánsky les, Nový hon, Spoločné, Kamenčisté, Stredné, Pod traťou, Silaše

Miesto, okres Nové Zámky:, 15 z 17

Zaplavenina, Tomášov les, Nad Patracom, Niže hradskej, Medzi cestami, Rybničné dno, Pri kmeťovskom chotári, Dielničky, Horný Vinodol, Hony v Hrabine, Starý horný vrch, Prosniská, Rúbanské, Veľké lúky, Pod chrastím, Nové priekopy, Starý vrch, Dubnícky chotár, Veľká dolina, Stredný hon, Jozefova tabuľa, Za vinohrady a Orné vinohrady, Stredný vrch, Háj, Panské lúky, Kapitulné, Zúgov, Horné lúky, Krátke role, Dolné lúky, Dlhé diely, Četko, Pri cintoríne, Pasienky, Velký les, Od komjatického, Veľká dolina, Lesný hon, Štefanská pustatina, Nad Horným vrchom, Pri tehelni, Panský majetok, Nilaše a Hrabovo, Malé lúky, Záhorské, Menené, Háj, Kostolné pole, Pavlovská tabuľa, Vinohrady, Dolné a horné Hunvaló, Veľký gergó, Šomló, Veľká lúka, Oriešky, Rokliny a Čierna noha, Vojnická cesta, Záhumenice I. triedy, Pri kamenickom chotári, Hronský ostrov pri obci

Miesto, okres Nové Zámky:, 16 z 17

Žitavský vŕšok, Role pod traťou, Krížový hon, Pod dolnými záhradami, Hornovinodolský háj, Konopnice, Nad Pantukou, Jamnický diel, Pod záhradami, Farická, Pri Vici, Prostrednédiely, Pod lesom, Pri rúbanskej ceste, Strminy, Dolné ďateliniská, Druhé siatiny, Kopánka, Za vŕškom, Horný háj, Nižný rybník, Síkovité a Močaristé, Prvý krížny hon, Diva, Sárcov, Pod malou hôrkou, Kozárovce, Dolné kratiny, Medzi žilami, Medzi cestami, Hájik, Prosné polia, Tretie siatiny, Štepnice pod Červeným krížom, Kút, Pasienok od Šidu, Lúky, Šárra, Kapustnica, Široké, Od Hrádku, Želiarske, Malobinský Apathrovský horný hon, Veľkobinský vnútorný niláš, Bahnovište, Lúky, Nilašské lúky, Šťastný domov, Pasienky pri dedine, Panské II, Stará tabuľa, Chmelnica, Dolné polovice, Šavariny, Aňalské záhrady, Malovka, Podzámske lúky, Malý Čipáň, Panský majetok, Šašiny

Miesto, okres Nové Zámky:, 17 z 17

Tehlové, Horný hon medzi hradskou a železnice, Pri kríži, Hangáš, Spodok chrbáta Číku, Nová pustatina, Malá Aňala, Od Čiernej vody, Za traťou, Starý Čipáň, Borošťanoš, Studená studňa, Chrasťovo, majer Rozkoš, Panské, Pod vinicami, Nad vlčou jamou, Čalvárský majer, Cintorínsky hon, Ovčie, Ovocné polia, Pod Malo-Fajkuriskými humnami, Dno, Dlhý chotár, Kalupček, Pasienky, Posledný hon, Pod dvorskými vinohradmi, Stará studená studňa, Nad a pod svodínskou cestou, Zadný les, Záhumanica, Studená dolina, Valový hon, Veľký Wiesz, Osminová lúka, Južne Stredu, Záhumnie, Les, Čalovár

miesto inde

Nové Zámky (121x), Šurany (74x), Dvory nad Žitavou (64x), Svodín (63x), Maňa (58x), Bíňa (54x), Šarkan (52x), Maďarský Svodín (47x), Strekov (46x), Veľké Lovce (44x), Mojzesovo (41x), Černík (41x), Mužla (41x), Veľká Maňa (39x), Bajtava (39x), Salka (38x), Veľký Kýr (38x), Sikenička (37x), Malé Kosihy (36x), Gbelce (36x), Tvrdošovce (33x), Kolta (33x), Kamenica nad Hronom (31x), Bánov (30x), Semerovo (30x), Branovo (28x), Jasová (28x), Dubník (26x), Dedinka (26x), Pavlová (26x)

Podobné, okres Nové Zámky:

2071x turistika, 1599x miesto, 98x poľovnícky posed, 96x strom, 83x orientačný bod, 80x chranený strom, 26x turistické informácie, 24x prístrešok, altánok, 17x vodárenská veža, 11x miesto na piknik, 9x studňa, 8x štôlňa, 8x komín, 7x atrakcia, 3x orientačná mapa, 1x ohnisko, 1x ZOO
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://okres-nove-zamky.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.