Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » Nitriansky kraj » okres Nové Zámky » turistika » miesto

Miesto, okres Nové Zámky

Miesto v okres Nové Zámky

V okres Nové Zámky sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, okres Nové Zámky:, 1 z 17

Záhradkárska osada Kvitnúci ostrov, Veľká rožná, Záhradkárska osada Tekvičné pole, Pri nesvadskej ceste, Záhradkárska osada Krásne údolie, Záhradkárska osada Poľnohospodár, Záhradkárska osada Elektrosvit, Záhradkárska osada Pod orechom, Záhradkárska osada Prútovisko, Bukrok, Záhradkárska osada Modrá ryba, Záhradkárska osada Letomostie, Záhradkárska osada Zelený raj, Záhradkárska osada U rybníka, Záhradkárska osada U Splavu, Záhradkárska osada Winnetou, Záhradkárska osada Jánošík, Záhradkárska osada Zámčan, Záhradkárska osada Púpava, Pri bajčianskej ceste, Záhradkárska osada BUKROK, Záhradkárska osada Vodár, Záhradkárska osada Hliník, Záhradkárska osada SVIT, Záhradkárska osada AGRO, Dolny Piritov, Pri andódskej ceste, Pri komočskej ceste, Mlynský Sek, Pod dedinou, Pažiť, Baňa, Tatárske, Pasienok pri salčianskej ceste, Kostolný Sek, Ľanové polia, Žofijská osada, Za slivášmi, Osminy, Zavaleniny, Malá Kesa, Pod vinohradmi, Nad dedinou, Sikenica, Pri vnútorných viniciach, Komárovské od hulského, Horné diely, Úzka lúka, Pánske, Zemianske vinohrady, Červený majer, Konopnice, U kríža, Kaša, Tvrdošovská cesta, Dlhé, Pasienky, Rozkoš majer, Hurbanovce, Spodné pole

Miesto, okres Nové Zámky:, 2 z 17

Vŕšok, Zatkó, Pri Hornom jazere, Vrchová strana, Konopnice, Pasienok, Veľká dolina, Pod vinohradmi medzi dvoma cestami, Pirte, Zvonivé, Nad Tabánom, Pod lesom, Pri somorovej ceste, Kapusnice, Veľká Ragoňa, Pri tvrdošovskej ceste, Pánske table, Tulát, Malá sihoť, Pasienky, Stávka, Rákosište, Pasienky pri dedine, Medzivŕšie, Vŕšky, Palota, Studená stráň, Panský les, Za Hronom, Dolný želiarsky vrch, Dolná pažiť, Obecný les, Za železnicou, Nové vinohrady, Monďačina, Dolný želiersky vrch, U Dunaja, Nad hrdličkou, Horná pažiť, Pusté vinice, Dolina, Majer, Studený bok, Remanencia, Majír, Horný želiarsky hon, Horné háje, Žombíky, Panské pozemky, Močaristé lúky, Pri Dubníckej ceste, Konský járok, Ladáňske, Kalvária, Pri semerovskej ceste, Krátky hon, Piesky, Domkárske, Stredný hon, Áčov majer

Miesto, okres Nové Zámky:, 3 z 17

Krátky hon, Pri dubnickej ceste, Pri novozámockom chotári, Ištenešova pustatina, Sek pri ovčinci, Áčovské lúky, Spoločný pasienok, Široké, Mäkkýše, Jankovičovské, Lúky na strednom vrchu, Stredné, Konský jarok, Dolné gazdovské, Veľkohofierske, Pri novozámockom chotári, Pri žitavskom kanáli, Rybársky kút, Pri komárňanskej ceste, Výmenky, Agát, Pri žitavskom kanáli, Rovná strana, Semerovské hony, Ragoňské lúky, Agátske lúky, Od tehelne, Stredný hon, Cetínka, Kynožie, Dolné diely, Malá tabla, Veľká tabla, Pod záhradami, Horný pasienok, Regiavíne, Urbársky III. hon, Potráczske horné lúky, Pastiersky háji, Dvorské vinohrady, Horná strana, Okolie filagórie, Prostredný uh, Nad slepačím vrchom, Dolné lúky, Urbárske lúky, Lorn u Lubníka a pod Dubníkom, Pastiersky háj, Panské lúky, Pod filagóriou, Slivková stráň, Dolny pasienok, Záber, Pri pastierskom háji, Mária, Šarkanská tabla, Dlhé, Krátke, Arad, Šomoše

Miesto, okres Nové Zámky:, 4 z 17

Írtváň, Pred vinicami, Konopnica, Domovinárske lúky, Na Búč, Chrasť, Horné lúky, Nižný hon, Vnútorný pasienok, Pod vrchom, Bakák, Nový vrch, Pažiť, Uhoľné, Veľké Šomoše, Stará strana, Pod Négöm, Hustý hon, Veľký vrch, Pod záhradami, Pri hradskej, Stráň, Staré ďatelinisko, Odpočinky, Cirok, Za Kalvínskym mostom, Topoľské, U Hodára, Pod Šomoše, Verestvín, Dlhé vetvy, Pri novej studni, Malá Ragoňa, Kalvín, Srňacia dolina, Pri ostrihomskej ceste, Bagovský vrch, Klokočov jarok, Horný majer, Pri bajčskej ceste, Široká dolina, Nová Švajčiareň, Pri drevenom kríži, Pri Hodárovi, Mäsiarska, Dlhý háj, Drugovský majer, Stará Švajčiareň, Od Tvrdošoviec, Od Štefanovičovej, Lestina, Horné konopnice, Nad pivnicami, Výstrkov, Od Jatova, Jamy, Pod Bielou skalou, Liptákova dolina, Nad Laukovou lúkou, Stavný háj

Miesto, okres Nové Zámky:, 5 z 17

Kláštorský háj, Horný les, Syslík, Od Kesova, Veľké hruškové polia, Panský hon, Horné kukuričné pole, Malá strana, Kurtová (Krátka) dolina, Nový hon, Panský hon, Pri dvorskej ceste, Novosady, Uhorská hora, Želiarske pole, Pri kaplnke, Pri dubnickej ceste, Pri Somorovej ceste, Prosné luky, Pri velkom rybniku, Pri banovskej ceste, Veľkonemecká luka, Kňazov rybník, Čierny močiar, Belecký luh, Pri levickej varte, Slepá žila, Galgoňa, Vrch Šomoš, Býčia luka, Pri malom rybniku, Hruška, Vozci, Dolná kapsa, Jahodnice, Panský hon, Mátéov vŕšok, Zeliarske role, Šarkan, Pri makovickom moste, Malonemecká luka, Starý Belek, Piesok, Dlhé, Zemianske vinice, Starý vrch, Prajmer, Opatské lúky, Horný les, Údolie Čereš, Na andovskych roliach, Červený spodok, Prísažné, Pri Letomosti, Rovniny, Lúky, Pasienky, Hlinisko, Prostredne, Okrúhle jazero

Miesto, okres Nové Zámky:, 6 z 17

Šariny, Piesok, Horná Chrenovka, Slovenská hora, Panský hon, Les, Opatské, Mestský háj, Prosné polia, Za cestou, Jankuš, Iné hony, Pod hrobmi, Lesy, Pri bešenovskej ceste, Pod záhradami, Zadné pole, Pri tehelni, Trojity vrch, Pri tvrdošovskej ceste, Široký hon, Horné diely, Pri banovskom haji, Baboš, Horná sihoť, Balát, Panské pozemky, Kapustnice, Panský les, Dolná Chrenovka, Kratiny, Jánošíkovo, Studnička, Pálovo, Vrstevník, Horná hora, Prostredné pole, Dolný háj, Šebeš, Zongorovské lúky, Klčoviny, Paškum, Malý vinohrad, Dolný Piritov, Na lúky, Ihla, Malý Kýr, Vrch Négö, U Červeného majera, Prostredný kút, Dvor Cike, Krátke vinice, Rígeľ, Za vinohradami, Piesoček, Horný dvor, Godolaser, Izbik, Klesoviny, Dreviny

Miesto, okres Nové Zámky:, 7 z 17

Noviny, Od hulského chotára, U plánky, Staré vinice, Jahodná, Dolný dvor, Vrch, Diely pri štepe, vodného zdroja, Akomáňsky pasienok, Matejov vŕšok, Jánošíkovo, Ostrov, Dolný les, Piesok, Pri ovčinci, Belek, Dolné Lazy, Pri komjatickej ceste, Vinice, Pasienky, Vraní vrch, Pri besenovskom chotari, Stredný hon, Balandičky, Dolná hora, Dolné pole, Gergeľ, Horné pole, Prvé lúky, Depitag, Andovská rovina, Prvý hon, Malá studňa, Jasovské, Martin sek, Hamadok, Pri cervenom krizi, Dlhé lúky, Horná kapsa, Pod vinohradmi, Akomáň, Dolné lúky, Pod vinohradami, Násypový sek, Bubeníky, Pustatina, Prvé lúky, Od Kolty, Na salašoch, Dolná sihoť, Dlhý hon, Nad krčmou, Veľký podjazd, Zúgov, Zálohy, Kukuričné pole, Veľký vinohrad, Štefanská pustatina, Nad vinohrady

Miesto, okres Nové Zámky:, 8 z 17

Doliny, Poltské vinohrady, Borošťanovo, Veľký úhor, Góré, Strážske pri hradskej, Lieskové, Pod vinohrady, Ružový dvor, Záhumenice, Bačkorové, Výmenné lúky, Predný vrch, Perešek, Horné lúky, Pustý Belek, Pustatina svätého Štefana, Studňa, Kratiny, Višňové, Háj, Vápenníky na druhej strane, Pod Četkom, Silaše, Volné, Za štátnym majetkom, Trávny hon, Veľké šíri, Mestské šachorište, Laz, Dolné lúky, Horné ďateliniská, Dolné lúky do malomaňanského chotára, Od Branova, Pri studni, Horný Piritov, Cigléd, Dreniny, Horný uh, Valy pod vŕškom, Horné lúky, Panské, Lesný porast, Pri tehelni, Starý horný vrch, Chotárny hon, Krížové dlhé pozemky, Holý vrch, Stredný vrch, Starý vrch, Prvé lúky, Vápenníky, Kamenické, Dlhý les, Hon Zají, Predné lúky, Jatov, Menené, Pod Sárcovom, Pod makovým poľom

Miesto, okres Nové Zámky:, 9 z 17

Pri bíňskych viniciach, Na druhej strane, Biely vŕšok, Četko, Gópa, Pri hradskej, Nová hora, Pod sihoťou, Vinice, Želiarske lúky, Pod chrasťou, Za kostolom, Pasienky, Doliny pri makovom poli, Pod mostom, Pri Salke, Ulity, Konopnica, Samota, Štefanská pustatina, Údolie, Dolné lúky, Hrachové pole, Obecná studňa, Slané, Rovný vrch, Šomló, Stredné, Staré Lény a Desťánoš, Tabuľa, Horná hora, Dubnícky chotár, Žabáreň, Lúky, Bodzáš, Nilaše a Hrabovo, Záhumanica, Zemiakoviská, Lúky, Agačina, Pustatina Jatov, Veľká dolina, Horný vrch, Nad Átalkom, Pasienky, Slané pole, Riedky háj, Aňalské záhrady, Halomská pusta, Blatné, Na drahu, Sýpky, Pasienky, Konopište a Jánov breh, Prídavky, Pod vinicami, Žitavský hon, Nad Horným vrchom, Háj, Malé lúky

Miesto, okres Nové Zámky:, 10 z 17

Chotár, Konopnice, Veľká lúka, Úzke lúky, Chrastie, Krátke role, Hangáš, Lesný hon, Leština, Dolné lúky, Spoločné, Nový vrch, Malé údolie, Deväťrady, Medzi hradskou, Pri rybníku, Dolný Sarcov, Stračie, Za Šemelákom, Za Juhásmi, Štvorka, Vadkert, Nové priekopy, Chrasťovo, Nad a pod svodínskou cestou, Malé lúky, Zatkó, Vo vrchu horný hon, Dvadsať stromov, Horná Jabloňová dolina, Veľký les, Staré Lény, Pod záhradami, Nilašok, Cigléd, Domáňovo, Dolné konopnice, Pod Tankošom, Horné lúky, Železná brána, Pri kamenickom chotári, Široké, Horný háj, Staré priekopy, Staré vinice, Vonkajšie, Pod Malo-Fajkuriskými humnami, Vŕšok, Malý gergó, Dolný hon, Lieština, Pri dedinskej studni, Kút, Prvý hon, Do ostrej cesty dolu, Nad vlčou jamou, Pod Stračím, Piesky, Dolné ďateliniská, Kapslový vrch

Miesto, okres Nové Zámky:, 11 z 17

Záhumnie, Stredné, Moricov vrch, Kravský vrch, Dolný Dvor, Hony v Hrabine, Dno, Čontoš, Volské pole, Služobnícke, Sárcov, Horná veľká dolina, Panské lúky, Nový hon, Čortoš, Kanál Porošňa, Rákosište a Máteov ostrov, Patracovo, Studňa u Kopánky, Gregorov majer, Veľké lúky, Nad Patracom, Horný Sarcov, Spodné rybničné dno, Nižný rybník, Vápenné, Nad lesom, Malý sv. Mikuláš, K rybníku, Veľký gergó, Átalok, Posledný hon, Dubník, Želiarske, Husí pasienok, Jazerná, Pod pozbanským hájom, Pod vrchom, Komárov, Kapustniská, Starý vrch, Hruškové, Pri kríži, Pri kaplnke, Želiarske, Pri Cikoch, Stredné soli a dlhé, Titalmaš, Stred, Pod Patracom, Pasienok, Kamenčisté, Veľký vlk, Veľká dolina - Chrastie, Kaplnkové, Pod kostolné, Kozárovce, Od Bešeňova, Pod dvorskými vinohradmi, Štvrtá časť

Miesto, okres Nové Zámky:, 12 z 17

Vyšný rybník, Rybničné dno, Pod Pantukou, Pirte, Úzke diele, Zatko, Pod lesom, Stredný hon, Dolné lúky, Dlhé, Kostolné pole, Prvý hon, Rozkoš, Zidovský vrch, Bešeňovské vinohrady, Nilaše, Marasty, Široké lány, Vinohrady, Nové vinice, Prvý krížny hon, Rybničné dno, Divánsky les, Kalupček, Tomášov les, Chmelnica, Batov, Vojnická cesta, Výpustok, Lúčne pozemky, Horné lúky, Kukuričniská, majer Rozkoš, Vinohrady, Farské a dolné ddno, Tló, Rubanica, Hraničný hon od Pastoviec, Južne Stredu, Horný hon medzi hradskou a železnice, Pod Leveiedom, Tretí hon, Osminová lúka, Pod vŕškom, Na Širokých, Prímostie, Petrov majer, Pasienky, Horné lúky, Pri panskom háji, Pasienok od Šidu, Malovka, Pod vinicami, Korňanský klin, Plytké jazero, Krátke role, Zadný les, Malý diel, Prvý hon, Fazuľnište

Miesto, okres Nové Zámky:, 13 z 17

Hrubá pažiť, Želiarske, Kapitulné, Veľký laz, Kolíska, Tretie siatiny, Studená dolina, Za kostolom, Krušpirka, Blatisté pole, Veľká Tabuľa, Kapustnica, Dolné a horné Hunvaló, Síkovité a Močaristé, Posledný hon, Cintorínsky hon, Horná pažiť, Malý Čipáň, Medzi žilami, Bažantnica, Pri jahodách, Jarovo pole, Nad Pantukou, Trstina, Pri Demovárskych vinohradoch, Rúbanice, Dolné lúky, Hájik, Pod záhradami, Druhé siatiny, Pod Čipáňom a hradskou, Vnútorný odpočinok, Vonkajší značený hon, Dlhé brehy, Zaplavenina, Pri kameňoch, Pod Sekerešdom, Ganádska lúka, Červený piesok, Pod hájom, Pod riedkym hájom, Horný les, Bozov majer, Pod vinicami, Farická, Pod konopnicami, Pantuka, Sklad, Šašiny, Záhumenice II. triedy, Veľký Weisz, Spodok chrbáta Číku, Konopnice, Vinice, Pozemok a Krížne rameno, Hon k Veľkej ceste, Horné dno, Kaplnské, Lesné, Niže hradskej

Miesto, okres Nové Zámky:, 14 z 17

Pekelný strom, Pažiť, Rokliny a Čierna noha, Okolie opátskeho jazera, Veľká dolina, Pri lótksom kríži, Podzámske lúky, Veľké piesky, Perecké, Za kostolom, Pod jamou, Sendi, Diva, Slaná hruška, Od Čiernej vody, Úhorová strana, Jelení kút, Pod vinohradmi, Kopánka, Stará studená studňa, Pred Váhom, Rúbaňská samota, Spoločné, Klčované vinice, Za vinohrady a Orné vinohrady, Gergó, Dolný odpočinok, Bátov Majer, Veľký les, Lúčne prídavky, Pri jazere, Bočina, Nová pustatina, Lúky, Starý Čipáň, Od Hrádku, Teľacie, Lúky, Ražný majer, Horný Chotár, Malé jarky, Horný hon, Posmešná studňa, Bešeňovská cesta, Vrchová strana, Lagáň, Brehy, Pod chrastím, Podhájne, Lagáň, Veľký Wiesz, Ovčie, Tatarské kopce, Hunvalov, Pri cintoríne, U svodínskeho chotára, Pod záhradami, Farská pustatina, Kapustnice, Dolná Lúka, Kratiny, Za humnami, Druhý hon

Miesto, okres Nové Zámky:, 15 z 17

Na háj, Rákosie, U železnice, Vnútorný značený hon, Pri chotári Malých Kosíh, Šavariny, Šódar, Krátky vrch, Vŕbičky, Hlinište, Kapustnice, Kapitilné, Trojitý hon pozdĺž železnice, Staré lúky, Veľký Ján, Šariny a Pohrebisko, Záhumenice I. triedy, Prídavky, Pod brehom, Hraničný hon od Malých Kosíh, Dielničky, Horný diel, Páriš, Malý vlk, Pri potoku, Hrabovište, Chrenové, Majorošťarský hon, Rebríčky, Druhý krížny hon, Janošovo, Kostolnosecké lúky, Pri kamenínskom chotári, Na lúkach, Tŕstie, Starý vrch, Konopnice, Trojak, Pri dedine, Pod vŕškom, Široké, Bôrik, Prostredné, Kaparáš, Malé lány, Rigle, Vonkajšie pole, Šomodský les, Hrubé lúky, Oráčiny, Lúky, Horný odpočinok, Muchová, Chrasťský klin, Maloipeľské lúky, Les, Panské zeme, Vinice, U Červeného kríža od Sikeničky, Hon k cintorínu

Miesto, okres Nové Zámky:, 16 z 17

Veľký diel, Panské II, Deravý chrbát, Záplavie, Zadné lúky, Pri vinohradoch, Ostrov, Staré vinohrady, Pod vinicami, Náražd a Čík, Široké role u kríža, Dolné lúky, Veľkobinský nilášský hon ku Hronu, Hasrgáň, Orešie, Úzke diely, Pažiť, Bahnovište, Čurgov, Akomáň, Piesok, Starý Nový vrch, Dobrý deň, Rezné, Ďuky, Matheis, Šárra, Kováčske, Pod vinicami, Panský majetok, Topoľ hrudy, Veľké jazero, Konopniská, Borošťanoš, Na valoch, Timárov hon, Vonkajší odpočinok, Tormáš, Timarov hon, Tabán, Pri Vici, Stará hora, Bugaraš, Hronský ostrov pri obci, Za cintorínom, Urbárske lúky, Od Kvetnej, Voľné pole, Hrubé jazero, Panské, Horný diel, Kráľovská bašta, Svätojánsky vrch, Dolná strana, Hruškové, Tlmač, Godovo, Panské I., Lúky, Vinice na uhliskách

Miesto, okres Nové Zámky:, 17 z 17

Pavúčí strom, Piesky, Dolný hon medzi hradskou a železnicou, Strminy, Kezibáty, Stará Krásna, Valový hon, Starý a malý vrch, Dolné polovice, Pod záhradou, Hruda, Široké a úzke diely, Malobinský Apathrovský horný hon, Od Čiech, Pod vinicami, Nový dvor, Panské, Veľkobinský niláš, Pri Veľkej doline, Sovčie, Lesklý járok, Oriešanky, Dlhé, Pod Veľkým vrchom vedľa hradskej, Oriešky, Želiarske, Pod veľkým vrchom pod vinicami, Za hájom, Pri samote, Pod konopnicami, Panský majetok II, Morgov, Malé Číky, Nad vinicami, Štepnice pod Červeným krížom, Blatný hon, Hrtan, Pred Veľkou dolinou, Zátoň, Zámok

miesto inde

Nové Zámky (121x), Šurany (74x), Dvory nad Žitavou (63x), Svodín (62x), Maňa (58x), Bíňa (53x), Šarkan (52x), Maďarský Svodín (46x), Strekov (46x), Veľké Lovce (44x), Mužla (42x), Černík (41x), Mojzesovo (41x), Veľká Maňa (39x), Salka (38x), Veľký Kýr (38x), Bajtava (38x), Malé Kosihy (36x), Gbelce (36x), Sikenička (36x), Tvrdošovce (33x), Kolta (32x), Semerovo (30x), Bánov (30x), Kamenica nad Hronom (29x), Jasová (28x), Branovo (28x), Dubník (26x), Úľany nad Žitavou (26x), Belá, okres NZ (25x)
miesto v Nové Zámky
miesto v Šurany
miesto v Dvory nad Žitavou

Podobné, okres Nové Zámky:

1594x turistika, 1130x miesto, 125x strom, 81x orientačný bod, 79x chranený strom, 67x poľovnícky posed, 31x turistické informácie, 23x prístrešok, altánok, 14x vodárenská veža, 10x studňa, 8x atrakcia, 8x štôlňa, 7x komín, 5x miesto na piknik, 4x orientačná mapa, 1x ohnisko, 1x ZOO
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Nové Zámky

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://okres-nove-zamky.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.